marți, 19 august 2008

Evicţiune

Pierdere a posesiunii unui bun (imobil) ca urmare a exercitării de către o altă persoană a dreptului său asupra aceluiaşi bun.

Read more...

Mancipaţie

Contract de vânzare, făcut în prezenţa unor martori şi potrivit unei ceremonii speciale.

Read more...

Curatela

Instituţie legală pentru ocrotirea unei persoane care are capacitatea civilă, dar care, din cauza bătrâneţii, a unei boli ori infirmităţii fizice sau a lipsei îndelungate de la domiciliu, nu-şi poate administra singură bunurile şi apăra interesele.

Read more...

duminică, 17 august 2008

bona fides

Bună credinţă. Este starea mentală şi morală de onestitate. Este un principiu în virtutea căruia în relaţiile părţilor interesate într-un act, contract sau proces, este nevoie de un comportament drept sau onest. În dreptul spaniol mai este cunoscut şi sub numele de principio de probidad (principiul probităţii). În dreptul italian i se mai spune şi principio de adeguatezza (principiul adecvării).

Read more...

ius privatum

Ius privatum este latinescul pentru legea privată. În opoziţie cu ius publicum (legile aflate în conexiune cu Statul), ius privatum reglementa relaţiile între indivizi. Conform Dreptului roman, acesta includea legile civile, ale proprietăţii şi ale persoanei. Legile privind crimele erau şi ele considerate ca făcând parte din ius privatum, cu excepţia crimelor deosebit de grave.

Read more...

ius publicum

Ius publicum este latinescul pentru legea publică. Scopul său era protejarea intereselor Statului roman (în timp ce ius privatum privea relaţiile între indivizi).

Read more...

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO