sâmbătă, 3 septembrie 2011

Grilă 25 procedură penală

După soluţionarea definitivă a procesului penal, dacă nu s-a făcut plângere împotriva aducerii la îndeplinire a unei măsuri asiguratorii:
a) se poate face contestaţie potrivit legii civile;
b) nu se poate face contestaţie potrivit legii civile, întrucât hotărârea penală definitivă are autoritate de lucru judecat în faţa instanţei civile ;
c) nu este necesară contestarea aducerii la îndeplinire a măsurii deoarece efectele acesteia au încetat de drept la momentul rămânerii definitive a hotărârii penale.

Soluţie :
a)
se reţine – art. 461, alin. 3, C.proc.pen.;
b) nu se reţine;
c) nu se reţine.

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

Grilă 24 procedură penală

Judecata pe fondul cauzei a unui inculpat care a săvârşit infracţiunea la vârsta de 17 ani şi a devenit major după trimiterea sa în judecată, se face:
a) potrivit dispoziţiilor procedurale de drept comun privitoare la majori;
b) potrivit dispoziţiilor procedurale speciale privitoare la minori ;
c) în şedinţă separată de celelalte şedinţe.

Soluţie:
a)
nu se reţine;
b) se reţine – art. 483, alin. 2 C.proc.pen.;
c) se reţine – art. 485, alin. 1 C.proc.pen.

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

Grilă 23 procedură penală

Poate forma obiect al comisiei rogatorii:
a) ascultarea unui martor;
b) punerea în mişcare a acţiunii penale;
c) luarea măsurii obligării de a nu părăsi ţara.

Soluţie:

a)
se reţine – art. 132, alin. 1, C.proc.pen.;
b) nu se reţine;
c) nu se reţine.

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

Grilă 22 procedură penală

La judecarea unei plângeri formulate în faţa judecătorului împotriva unei ordonanţe a procurorului de netrimitere în judecată (în cadrul procedurii reglementate de art. 278 indice 1 Cod procedură penală):
a) se pot administra orice fel de probe;
b) este obligatorie prezenţa procurorului;
c) nu este obligatorie citarea persoanei care a făcut plângerea.

Soluţii:

a)
nu se reţine;
b) se reţine – art. 278-1, alin. 5, C.proc.pen.;
c) nu se reţine.

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

Grilă 21 procedură penală

Învinuitul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal:
a) în cazul existenţei unei cauze de nepedepsire;
b) în caz de prescripţie a executării pedepsei;
c) în caz de împăcare a părţilor.

Soluţii:

a)
se reţine -
b) nu se reţine;
c) nu se reţine.

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

Grilă 20 procedură penală

Dacă în cursul judecăţii se descoperă în sarcina inculpatului date cu privire şi la alte acte materiale care intră în conţinutul infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată, instanţa:
a) restituie cauza la procuror pentru completarea urmăririi penale;
b) sesizează organul de urmărire penală competent pentru efectuarea de cercetări cu privire la noile acte materiale;
c) dispune extinderea acţiunii penale cu privire şi la aceste acte şi procedează la judecarea infracţiunii în întregul ei.

Soluţii:

a)
nu se reţine;
b) nu se reţine;
c) se reţine – art. 335-1, alin. 1, C.proc.pen.

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

Grilă 19 procedură penală

Percheziţia domiciliară poate fi dispusă:
a) de către judecător, atât în cursul urmăririi penale la cererea procurorului, cât şi în cursul judecăţii;
b) de către judecător, numai în cursul urmăririi penale, la cererea procurorului;
c) numai de către procuror, la cererea organului de cercetare penală.

Soluţii:

a)
se reţine – art. 100, alin. 3 C.proc.pen.;
b) nu se reţine;
c) nu se reţine.

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

Grilă 18 procedură penală

Sunt cazuri de reluare a urmăririi penale:
a) restituirea cauzei la procuror, de către instanţa de judecată, în vederea completării urmăririi penale;
b) restituirea cauzei la procuror, de către instanţa de judecată, în vederea refacerii urmăririi penale;
c) încetarea cauzei de suspendare a urmăririi penale.

Soluţii:

a)
nu se reţine;
b) se reţine – art. 270, alin. 1, lit. b C.proc.pen.;
c) se reţine – art. 270, alin. 1, lit. a C.proc.pen.

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

Grilă 17 procedură penală

În caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara;
a) această măsură poate fi înlocuită cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea;
b) această măsură poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive;
c) această măsură va fi înlocuită cu măsura arestării preventive.

Soluţii:

a)
nu se reţine;
b) nu se reţine;
c) se reţine – art. 145-1, alin. 2, coroborat cu art. 145, alin. 3, C.proc.pen.

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

Grilă 16 procedură penală

Constituie motiv de recuzare a judecătorului:
a) faptul că fratele judecătorului a pus în mişcare acţiunea penală în aceeaşi cauză, în calitate de procuror;
b) faptul că judecătorul a primit o donaţie de la una dintre părţile din cauză;
c) faptul că avocatul care îl reprezintă pe inculpat i-a fost profesor judecătorului în timpul studiilor universitare.

Soluţii:

a)
se reţine – art. 48, alin. 2 C.proc.pen.;
b) se reţine – art. 48, alin. 1, lit. i C.proc.pen.;
c) nu se reţine.

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

Grilă 15 procedură penală

Termenul de introducere a plângerii prealabile este:
a) de 60 de zile;
b) supus regulilor de calcul specifice termenelor procedurale;
c) de 2 luni.

Soluţii:

a)
nu se reţine;
b) se reţine - pentru că este un termen procedural;
c) se reţine – art. 284, alin. 1, C.proc.pen.

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

Grilă 14 procedură penală

Cererea de amânare a executării pedepsei detenţiunii pe viaţă sau a închisorii:
a) poate fi retrasă;
b) nu poate fi retrasă;
c) poate fi făcută de către procuror.

Soluţie:
a)
se reţine – art. 453, alin. 2-1, C.proc.pen.;
b) nu se reţine;
c) se reţine – art. 453, alin. 2, C.proc.pen.;

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

vineri, 2 septembrie 2011

Grilă 13 procedură penală

Sunt organe de cercetare penală:
a) organele de cercetare ale poliţiei judiciare;
b) procurorul, indiferent dacă supraveghează ori efectuează personal urmărirea penală;
c) procurorul, numai în cazurile în care urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către acesta.

Soluţii:

a)
se reţine – art. 201, alin. 2, lit. a C.proc.pen. ;
b) nu se reţine;
c) nu se reţine.

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

Grilă 12 procedură penală

Rezoluţia de începere a urmăririi penale, emisă de organul de cercetare penală:
a) trebuie supusă confirmării procurorului care exercită supravegherea activităţii de cercetare penală în termen de 10 zile de la data începerii urmăririi penale;
b) trebuie supusă confirmării procurorului care exercită supravegherea activităţii de cercetare penală în termen de 48 de ore de la data începerii urmăririi penale;
c) nu trebuie supusă confirmării procurorului.

Soluţie:

a)
nu se reţine;
b) se reţine – art. 228, alin. 3-1, C.proc.pen. ;
c) nu se reţine.

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

Grilă 11 procedură penală

În caz de indivizibilitate sau conexitate, dacă competenţa după natura faptelor sau după calitatea persoanelor aparţine unor instanţe civile de grad diferit, competenţa de a judeca toate cauzele reunite revine:
a) instanţei mai întâi sesizate, indiferent de gradul acesteia;
b) instanţei inferioare în grad;
c) instanţei superioare în grad.

Soluţii:

a)
nu se reţine;
b) nu se reţine;
c) se reţine – art. 35, alin. 1, C.proc.pen.

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

Grilă 10 procedură penală

Judecarea în faţa instanţei de executare se desfăşoară:
a) cu citarea părţilor;
b) cu participarea obligatorie a procurorului;
c) întotdeauna în şedinţă nepublică.

Soluţii:

a)
se reţine – art. 460, alin. 1, C.proc.pen.;
b) se reţine – art. 460, alin. 3, C.proc.pen.;
c) nu se reţine.

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

Grilă 09 procedură penală

În cazul admiterii cererii de strămutare, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie strămută judecarea cauzei:
a) la instanţa superioară celei de la care s-a strămutat cauza;
b) la aceeaşi instanţă de la care s-a solicitat strămutarea, dar la un alt complet de judecată;
c) la altă instanţă egală în grad cu cea de la care s-a strămutat cauza.

Soluţii:

a)
nu se reţine;
b) nu se retine;
c) se reţine – art. 55, alin. 1, C.proc.pen..

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

Grilă 08 procedură penală

Excepţia de necompetenţă teritorială poate fi ridicată :
a) numai până la citirea actului de sesizare în faţa primei instanţe de judecată;
b) până la pronunţarea hotărârii de către prima instanţă;
c) în tot cursul procesului penal, până la pronunţarea hotărârii definitive.

Soluţii:

a)
se reţine – art. 39, alin. 2, C.proc.pen.;
b) nu se reţine;
c) nu se reţine.

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

Grilă 07 procedură penală

În cazul în care se constată, în cursul urmăririi penale, că faptei învinuitului sau inculpatului îi lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii, procurorul dispune:
a) încetarea urmăririi penale;
b) scoaterea de sub urmărire penală;
c) încetarea procesului penal.

Soluţii:

a)
nu se reţine;
b) se reţine – art. 11, alin. 1, lit. b, C.proc.pen.;
c) nu se reţine.

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

Grilă 06 procedură penală

Declaraţia inculpatului de recunoaştere a comiterii faptei imputate:
a) are valoare probantă necondiţionată, fiind suficientă pentru a se dispune condamnarea;
b) nu poate servi niciodată la aflarea adevărului;
c) poate servi la aflarea adevărului numai în măsura în care se coroborează cu fapte sau împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză.

Soluţii:

a)
nu se reţine;
b) nu se reţine;
c) se reţine – art. 69 C.proc.pen.

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

Grilă 05 procedură penală

Cererea de revizuire a unei hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate de o instanţă naţională se adresează:
a) Ministerului Justiţiei;
b) procurorului;
c) Consiliului Superior al Magistraturii.

Soluţii:

a)
nu se reţine;
b) se reţine – art. 397, alin. 1 C.proc.pen.;
c) nu se reţine.

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

Grilă 04 procedură penală

Asistenţa juridică este obligatorie atunci când:
a) învinuitul sau inculpatul este minor;
b) învinuitul sau inculpatul este elev al unei instituţii militare de învăţământ;
c) învinuitul sau inculpatul este reţinut sau arestat, chiar în altă cauză.

Soluţii:

a)
se reţine – art. 171, alin. 2 C.proc.pen;
b) nu se reţine;
c) se reţine – art. 171, alin. 2 C.proc.pen;

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

Grilă 03 procedură penală

Măsura preventivă a reţinerii poate fi luată de către:
a) organul de cercetare penală;
b) procuror;
c) judecător.

Soluţii:

a)
se reţine – art. 143-1, alin. 1 C.proc.pen;
b) se reţine – art. 143-1, alin. 1 C.proc.pen;
c) nu se reţine.

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

Grilă 02 procedură penală

Liberarea provizorie sub control judiciar poate fi cerută:
a) numai în cursul urmăririi penale;
b) numai în cursul judecăţii în primă instanţă ;
c) în tot cursul procesului penal.

Soluţie:

a)
nu se reţine;
b) nu se reţine;
c) se reţine – art. 160-1, C.proc.pen.

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

Grilă 01 procedură penală

Este parte în procesul penal:
a) judecătorul;
b) partea responsabilă civilmente;
c) persoana vătămată.

Soluţii:

a)
nu se reţine;
b) se reţine – partea responsabilă civilmente este parte în procesul penal dacă există şi o acţiune civilă pe lângă acţiunea penală (art. 24, alin. 3, C.proc.pen.);
c) nu se reţine – persoana vătămată este parte în procesul penal doar dacă se constituie în parte vătămată.

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

Grila 76 drept succesoral

Acceptarea moştenirii:
a) nu poate fi tacită în cazul minorului;
b) nu poate fi retractată decât în interiorul termenului de prescripţie a dreptului de opţiune succesorală;
c) este expresă ori de câte ori certificatul de moştenitor se eliberează acceptantului în cel mult 6 luni de la data deschiderii succesiunii.

Soluţii:

a)
se reţine – actul de opţiune succesorală enumeră capacitatea printre condiţiile sale de validitate; cum minorii nu pot accepta moştenirea decât sub beneficiu de inventar, iar acceptarea voluntară tacită este întotdeauna o acceptare pură şi simplă, rezultă că minorii nu pot accepta moştenirea în mod tacit; imposibilitatea mai rezultă şi din faptul că actele de acceptare tacită a moştenirii sunt acte de dispoziţie, adică acte pe care minorul nu le poate face fără tutore;
b) nu se reţine – retractarea priveşte renunţarea la moştenire, nu acceptarea moştenirii;
c) nu se reţine – odată acceptată succesiunea în termenul prevăzut de lege, certificatul de moştenitor, care este un act constatator, poate fi eliberat oricând, titlul translativ de proprietate mortis causa constituindu-l, după caz, moştenirea legală, testamentară sau convenţională, cu efecte de la data deschiderii moştenirii, iar nu instrumentul care probează acest lucru (certificatul de moştenitor).

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

Grila 75 drept succesoral

Testamentul olograf :
a) este întotdeauna un act solemn ;
b) devine nul în cazul distrugerii voluntare a bunului testat;
c) poate fi atacat pe motiv de captaţie şi de către moştenitorii legali nerezervatari.

Soluţii:

a)
se reţine – caracterul solemn al testamentului olograf constă în aceea că este încheiat într-una din formele prevăzute de lege;
b) nu se reţine – cauzele de nulitate absolută vizează forma testamentelor, iar cazurile de nulitate relativă privesc vicierea consimţământului;
c) se reţine – orice persoană care are un interes poate ataca un testament pentru dolul sub formă de captaţie.

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

Grila 74 drept succesoral

Reducţiunea donaţiei excesive :
a) lipseşte donaţia de efecte încă de la data încheierii sale ;
b) poate fi cerută şi de succesorii moştenitorului rezervatar, chiar dacă donaţia s-a făcut cu scutire de raport ;
c) poate fi cerută şi de persoana care nu a acceptat în termen moştenirea dacă este soţ supravieţuitor al defunctului.

Soluţii :
a)
nu se reţine (donaţia se desfiinţează, însă moştenitorul rezervatar devine proprietar al bunului donat nu de la data încheierii contractului de donaţie, ci numai de la data deschiderii moştenirii – art. 855 C.civ. ; iar donatarul păstrează fructele naturale percepute şi pe cele civile scadente anterior deschiderii moştenirii - art. 854 C.civ.) ;
b) se reţine (succesorii moştenitorului rezervatar pot cere reducţiunea donaţiei excesive, de oricare fel ar fi ea; donaţiile scutite de raport au caracter definitiv ca donaţie, donatarul neavând obligaţia de raport, însă sunt supuse reducţiunii dacă sunt excesive);
c) nu se reţine (această excepţie nu există).

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

Grila 73 drept succesoral

Pentru ca o persoană să vină la moştenire prin reprezentare, nu este necesar ca :
a) persoana respectivă să fie rudă cu defunctul ;
b) cel reprezentat să aibă capacitate de exerciţiu ;
c) succesiunea celui reprezentat să se fi deschis înainte de succesiunea în discuţie.

Soluţie :
a)
– nu se reţine (persoana care vine la moştenire prin reprezentare trebuie să fie rudă cu defunctul, în virtutea faptului că reprezentarea succesorală constă în aceea că un moştenitor legal de un grad mai îndepărtat urcă în locul, gradul şi drepturile ascendentului său, care este decedat la deschiderea moştenirii) ;
b) - se reţine (tot ceea ce se cere este ca cel reprezentat să fi fost decedat la data deschiderii moştenirii) ;
c) – se reţine (în virtutea faptului că cel reprezentat este decedat la data deschiderii moştenirii).

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Read more...

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO