duminică, 23 octombrie 2011

Noul cod civil şi norma de interpretare

Art. 9 alin. (2) Noul cod civil spune: “Norma interpretativă produce efecte numai pentru viitor.

COMENTARIU: Doctrina juridică afirma până acum în legătură cu legea de interpretare: “În legătură cu actele normative (legile) interpretative este considerat a face parte din actul normativ interpretat încă de la data intrării în vigoare a acestuia din urmă, dată care, prin ipoteză, este anterioară datei actului normativ interpretativ. Aşadar, interpretarea dată printr-un asemenea act normativ vizează şi situaţiile juridice intervenite în intervalul de timp cuprins între momentul intrării în vigoare a actului normativ interpretat şi momentul intrării în vigoare a actului normativ interpretativ. Din punct de vedere teoretic, se poate spune că nu se încalcă prin aceasta principiul constituţional al neretroactivităţii legilor, deoarece situaţiei juridice concrete i se aplică legea ce a cârmuit-o, lege care nu a fost modificată de actul normativ interpretativ." (Gabriel Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Editura Hamangiu, 2010, p. 29-30)

După cum se poate vedea, în vechiul cod legea de interpretare retroactiva. În Noul cod civil, această retroactivare nu mai este cu putinţă.

Read more...

Noul cod civil şi raporturile sale cu dreptul comercial

Art. 3 alin. (1) Noul cod civil spune: “Dispoziţiile prezentului cod se aplică şi raporturilor dintre profesionişti, precum şi raporturilor dintre aceştia şi orice alte subiecte de drept civil.”

COMENTARIU: Cu alte cuvinte, dreptul comercial, care era lege special în raport cu dreptul civil, lege comună, este în spiritul noului cod înglobat şi asimilat dreptului civil. Dispărând diferenţa specifică între cele două ramuri, este de aşteptat o "comercializare" a civilului, adică o generalizare a logicii schimbului în raporturile civile.

Read more...

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO