sâmbătă, 20 martie 2010

Convenţia de la Geneva (I) - index tematic pe articole

Pentru ameliorarea situaţiei prizonierilor de război răniţi şi bolnavi, 12 august 1949

Cap. I. Prevederi generale

Art. 1 – Promisiunea aplicării în toate circumstanţele.

Art. 2 – Aplicarea chiar şi atunci când starea de război nu este recunoscută de una din părţi. Aplicarea în cazurile de ocupaţie. Aplicarea chiar şi când inamicul nu este semnatar al Convenţiei.

Art. 3 – Tratamentul uman şi nediscriminatoriu al prizonierilor. Interzicerea violenţei, a luării de ostateci, a ultrajului împotriva demnităţii, a tratamentelor umilitoare şi degradante, a execuţiilor sumare. Accesul garantat al răniţilor şi bolnavilor la îngrijiri medicale.

Art. 4 – Obligativitatea aplicării prezentei Convenţii de către Forţele Neutre.

Art. 5 – Convenţia se aplică până la repatrierea persoanelor.

Art. 6 – Nicio înţelegere ulterioară nu va afecta cele definite de prezenta Convenţie cu privire la răniţi, bolnavi, personal medical şi preoţi militari.

Art. 7 – Cei protejaţi de prezenta Convenţie nu pot renunţa la drepturile lor.

Art. 8 – Aportul Puterilor Protectoare la implementarea prezentei Convenţii. Reprezentanţii sau delegaţii acestora.

Art. 9 – Prevederile Convenţiei nu sunt obstacol în calea activităţilor umanitare.

Art. 10 – Părţile pot delega unei organizaţii datoriile care revin Puterilor Protectoare. Drepturile răniţilor şi bolnavilor, personalului medical şi preoţilor militari rămân aceleaşi.

Art. 11 – Puterile Protectoare pot să medieze conflictele legate de aplicarea prezentei Convenţii.


Cap. II. Răniţii şi bolnavii

Art. 12
– Prizonierii de război răniţi sau bolnavi trebuie protejaţi. Nu pot fi discriminaţi, nici ucişi, torturaţi, supuşi experimentelor biologice, lăsaţi fără asistenţă medicală.

Art. 13 – Categoriile răniţilor şi bolnavilor.

Art. 14 – Răniţii şi bolnavii care cad în mâna inamicului sunt de război.

Art. 15 – Părţile în conflict trebuie să aibă grijă de răniţi şi bolnavi, să prevină jefuirea cadavrelor, inclusiv prin armistiţii sau încetări ale focului.

Art. 16 – Părţile în conflict trebuie să înregistreze datele de identificare ale prizonierilor de război sau ale morţilor.

Art. 17 – Părţile în conflict trebuie să înmormânteze sau să incinereze morţii. Trebuie făcute toate demersurile în vederea identificării acestora.

Art. 18 – Autorităţile militare pot face apel la mila locuitorilor pentru ca aceştia să îngrijească de răniţi şi bolnavi.


Cap. III. Unităţile medicale şi stabilimentele medicale

Art. 19
- Stabilimentele şi unităţile medicale mobile nu vor fi atacate de părţile în conflict.

Art. 20 – Spitalele şi vasele protejate nu vor fi atacate.

Art. 21 – Protecţia la care au acces stabilimentele şi unităţile medicale mobile nu încetează decât dacă acestea sunt utilizate pentru a dăuna inamicului.

Art. 22 – Protecţia de care se bucură o unitate sau un stabiliment medical nu încetează dacă membrii acestora au arme, sunt escortaţi, sau îngrijesc concomitent şi civili.

Art. 23 – Părţile în conflict trebuie să organizeze zone spitaliceşti, şi să le recunoască reciproc.


Cap. IV. Personalul

Art. 24
– Personalul medical şi preoţii militari trebuie să fie respectaţi în toate situaţiile.

Art. 25 – Personalul auxiliar trebuie să fie şi el respectat.

Art. 26 – Personalul Crucii Roşii şi al societăţilor de ajutor voluntar trebuie să se bucure de aceelaşi respect.

Art. 27 – Orice societate care acordă asistenţă personalului medicalo face cu autorizarea părţii în conflict, şi cu înştiinţarea celeilalte părţi în conflict.

Art. 28 – Personalul medical nu poate fi reţinut decât în interesul prizonierilor de război, şi nu va fi considerat prizonieri de război. Totuşi, se bucură de prevederile Convenţiei legate de tratamentul prizonierilor de război.

Art. 29 – Personalul auxiliar căzut în mâna inamicului este prizonier de război.

Art. 30 – Personalul medical care nu trebuie în mod obligatoriu reţinut, se returnează.

Art. 31 – Returnarea se face nediscriminatoriu, conform ordinii capturării.

Art. 32 – Personalul medical neutru nu poate fi deţinut. În cazul în care este reţinut, trebuie tratat ca şi personalul medical propriu.


Cap. V. Construcţii şi instrumente

Art. 33
– Instrumentele şi construcţiile medicale trebuie folosite pentru răniţi şi bolnavi. Nu vor fi distruse în mod intenţionat.

Art. 34 – Dreptul de rechiziţie nu va fi exercitat decât în caz de necesitate, şi după ce este asigurată situaţia răniţilor şi bolnavilor.


Cap. VI. Transporturile medicale

Art. 35
– Transportul de răniţi şi bolnavi sau de echipamente medicale trebuie respectat.

Art. 36 – Avioanele medicale trebuie respectate. Acestea nu pot survola teritoriile inamice.

Art. 37 – Avioanele medicale pot zbura deasupra teritoriului Puterilor neutre.


Cap. VII. Emblema distinctivă

Art. 38
– Emblema crucii roşii pe fond alb. Poate fi înlocuită cu semiluna roşie, sau leul roşu, sau soarele roşu pe fond alb.

Art. 39 – Emblema trebuie afişată.

Art. 40 – Personalul medical trebuie să aibă banderolă cu emblema şi acte de identitate specifice.

Art. 41 – Personalul auxiliar trebuie să aibă banderolă cu emblema.

Art. 42 – Steagul Convenţiei va fi utilizat doar în legătură cu serviciile medicale.

Art. 43 – Unităţile medicale neutre pot arbora pe lângă steagul Convenţiei şi steagul naţional al beligerantului.

Art. 44 – Formulările “Crucea Roşie” sau “Crucea Genevei” sunt rezervate. La fel şi formulările similare.


Cap. VIII. Executarea Convenţiei

Art. 45
– Fiecare parte trebuie să execute această convenţie.

Art. 46 – Represaliile împotriva răniţilor, bolnavilor, personalului, clădirilor sau echipamentului protejat de Convenţie sunt interzise.

Art. 47 – Prevederile Convenţiei trebuie făcute cunoscute.

Art. 48 – Obligaţia comunicării traducerilor oficiale ale Convenţiei.


Cap. IX. Reprimarea abuzurilor şi a infracţiunilor

Art. 49
– Părţile promit să promoveze legislaţia necesară pentru pedepsirea încălcărilor Convenţiei.

Art. 50 – Enumerarea încălcărilor Convenţiei.

Art. 51 – Niciun semnatar nu se poate absolvi pentru încălcarea Convenţiei.

Art. 52 – Instituirea anchetei.

Art. 53 – Utilizarea emblemei sau desemnării “Crucea Roşie” sau “Crucea Genevei” altfel decât în condiţiile Convenţiei este interzisă.

Art. 54 – Semnatarii vor lua măsuri pentru prevenirea şi represiunea abuzurilor.


Prevederi finale

Art. 55
– Versiuni: engleză şi franceză.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO