duminică, 23 octombrie 2011

Noul cod civil şi norma de interpretare

Art. 9 alin. (2) Noul cod civil spune: “Norma interpretativă produce efecte numai pentru viitor.

COMENTARIU: Doctrina juridică afirma până acum în legătură cu legea de interpretare: “În legătură cu actele normative (legile) interpretative este considerat a face parte din actul normativ interpretat încă de la data intrării în vigoare a acestuia din urmă, dată care, prin ipoteză, este anterioară datei actului normativ interpretativ. Aşadar, interpretarea dată printr-un asemenea act normativ vizează şi situaţiile juridice intervenite în intervalul de timp cuprins între momentul intrării în vigoare a actului normativ interpretat şi momentul intrării în vigoare a actului normativ interpretativ. Din punct de vedere teoretic, se poate spune că nu se încalcă prin aceasta principiul constituţional al neretroactivităţii legilor, deoarece situaţiei juridice concrete i se aplică legea ce a cârmuit-o, lege care nu a fost modificată de actul normativ interpretativ." (Gabriel Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Editura Hamangiu, 2010, p. 29-30)

După cum se poate vedea, în vechiul cod legea de interpretare retroactiva. În Noul cod civil, această retroactivare nu mai este cu putinţă.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO