vineri, 2 septembrie 2011

Grila 76 drept succesoral

Acceptarea moştenirii:
a) nu poate fi tacită în cazul minorului;
b) nu poate fi retractată decât în interiorul termenului de prescripţie a dreptului de opţiune succesorală;
c) este expresă ori de câte ori certificatul de moştenitor se eliberează acceptantului în cel mult 6 luni de la data deschiderii succesiunii.

Soluţii:

a)
se reţine – actul de opţiune succesorală enumeră capacitatea printre condiţiile sale de validitate; cum minorii nu pot accepta moştenirea decât sub beneficiu de inventar, iar acceptarea voluntară tacită este întotdeauna o acceptare pură şi simplă, rezultă că minorii nu pot accepta moştenirea în mod tacit; imposibilitatea mai rezultă şi din faptul că actele de acceptare tacită a moştenirii sunt acte de dispoziţie, adică acte pe care minorul nu le poate face fără tutore;
b) nu se reţine – retractarea priveşte renunţarea la moştenire, nu acceptarea moştenirii;
c) nu se reţine – odată acceptată succesiunea în termenul prevăzut de lege, certificatul de moştenitor, care este un act constatator, poate fi eliberat oricând, titlul translativ de proprietate mortis causa constituindu-l, după caz, moştenirea legală, testamentară sau convenţională, cu efecte de la data deschiderii moştenirii, iar nu instrumentul care probează acest lucru (certificatul de moştenitor).

(Sursa: Admitere INM august 2007)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO