duminică, 29 august 2010

Test grila drept administrativ II, 08

01. Daţi exemple de operaţiuni materiale-tehnice

a) dărea de seamă;
b) diploma de bacalaureat;
c) avizul;
d) platforma program a unui partid politic.

02. Care sunt condiţiile de valabilitate ale actului administrativ?

a) să fie obligatoriu;
b) să fie emis în regim de putere publică;
c) să fie emis de organul competent, sau de organul imediat superior ierarhic;
d) să fie emis în forma şi cu procedura prevăzută de lege.

03. Abrogarea unui act administrativ este:

a) revocare;
b) anulare;
c) modificare;
d) constatarea inexistenţei.

04. Care sunt cauzele revocării actului administrativ?

a) aceleaşi ca şi pentru anulare;
b) inexistenţa actului administrativ;
c) schimbarea programului de guvernare;
d) ilegalitate, inoportunitate, incompetenţă.

05. Daţi exemple de acte administrative care nu mai pot fi revocate:

a) diploma de absolvire a liceului;
b) tratatul de aderare la o structură internaţională;
c) procesul-verbal contravenţional;
d) autorizaţia de construcţie.

06. Cine are autoritatea să suspende un act administrativ?

a) autorităţile administrative emitente sau autorităţile administrative imediat superioare;
b) autorităţile administrative ierarhic superioare, instanţele de contencios administrativ, Ministerul Public;
c) autorităţile administrative emitente, autorităţile administrative imediat superioare, prefectul şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
d) Camera Deputaţilor, Senatul, Ministerul Public şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

07. Alegeţi trăsăturile contractului administrativ

a) se încheie pe baza acordului de voinţă între o autoritate a administraţiei publice sau un alt subiect autorizat de aceasta şi, de regulă, o altă autoritate sau o instituţie publică;
b) este conceput şi funcţionează în regim de putere publică;
c) particularul se angajează, în schimbul unei sume de bani, să asigure prestarea unui serviciu public ori să execute o lucrare publică sau să pună în valoare un bun public;
d) atât autoritatea publică cât şi particularul pot ceda drepturile, interesele sau obligaţiile, şi respectiv îndatoririle, unui terţ, în condiţiile legii.

08. Cauzele conflictului soluţionat de instanţele de contencios administrativ pot fi:

a) emiterea sau încheierea unui act administrativ;
b) nesoluţionarea în termen legal a unei cereri referitoare la un drept sau interes legitim;
c) refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau interes legitim;
d) încălcarea Constituţiei României.

09. Care este semnificaţia contenciosului administrativ de plină jurisdicţie?

a) cauza de contencios administrativ care respectă condiţia ca actul administrativ să provină de la o putere publică;
b) sesizarea instanţei de judecată după îndeplinirea procedurii prealabile;
c) dreptul instanţelor de contencios administrativ de a anula actul administrativ atacat, de a obliga autoritatea administrativă să emită un act administrativ sau un alt înscris, precum şi de a o obliga la despăgubiri;
d) respectarea competenţei teritoriale de fond în alegerea instanţei de contencios administrativ.

10. Ce sancţiune se aplică, conform Legii nr. 554/2004, conducătorului autorităţii publice, care nu respectă termenul prevăzut în hotărârea definitivă şi irevocabilă dispusă de instanţa de contencios administrativ?

a) constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă contravenţională sau muncă în folosul comunităţii;
b) constituie abatere disciplinară şi se pedepseşte cu detaşarea, delegarea sau transferul celui care se face vinovat;
c) amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere;
d) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 2500 lei la 10000 lei.


Soluţii:

01. a), c)
02. d)
03. b)
04. a)
05. a), d)
06. c)
07. a), c)
08. a), b), c)
09. c)
10. c)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO