duminică, 1 februarie 2009

Constitutia Romaniei din 2003 - index tematic pe articole

Titlul I - Principii generale

Articolul 1 - Statul roman
Articolul 2 - Suveranitatea
Articolul 3 - Teritoriul
Articolul 4 - Unitatea poporului si egalitatea intre cetateni
Articolul 5 - Cetatenia
Articolul 6 - Dreptul la identitate
Articolul 7 - Romanii din strainatate
Articolul 8 - Pluralismul si partidele politice
Articolul 9 - Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale
Articolul 10 - Relatii internationale
Articolul 11 - Dreptul international si dreptul intern
Articolul 12 - Simboluri nationale
Articolul 13 - Limba oficiala
Articolul 14 - Capitala


Titlul II - Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale

Capitolul I - Dispozitii comune


Articolul 15 - Universalitatea
Articolul 16 - Egalitatea in drepturi
Articolul 17 - Cetatenii romani in strainatate
Articolul 18 - Cetatenii straini si apatrizii
Articolul 19 - Extradarea si expulzarea
Articolul 20 - Tratatele internationale privind drepturile omului
Articolul 21 - Accesul liber la justitie


Capitolul II - Drepturile si libertatile fundamentale

Articolul 22 - Dreptul la viata si la integritate fizica si psihica
Articolul 23 - Libertatea individuala
Articolul 24 - Dreptul la aparare
Articolul 25 - Libera circulatie
Articolul 26 - Viata intima, familiala si privata
Articolul 27 - Inviolabilitatea domiciliului
Articolul 28 - Secretul corespondentei
Articolul 29 - Libertatea constiintei
Articolul 30 - Libertatea de exprimare
Articolul 31 - Dreptul la informatie
Articolul 32 - Dreptul la invatatura
Articolul 33 - Accesul la cultura
Articolul 34 - Dreptul la ocrotirea sanatatii
Articolul 35 - Dreptul la mediu sanatos
Articolul 36 - Dreptul de vot
Articolul 37 - Dreptul de a fi ales
Articolul 38 - Dreptul de a fi ales in Parlamentul European
Articolul 39 - Libertatea intrunirilor
Articolul 40 - Dreptul de asociere
Articolul 41 - Munca si protectia sociala a muncii
Articolul 42 - Interzicerea muncii fortate
Articolul 43 - Dreptul la greva
Articolul 44 - Dreptul de proprietate privata
Articolul 45 - Libertatea economica
Articolul 46 - Dreptul la mostenire
Articolul 47 - Nivelul de trai
Articolul 48 - Familia
Articolul 49 - Protectia copiilor si a tinerilor
Articolul 50 - Protectia persoanelor cu handicap
Articolul 51 - Dreptul de petitionare
Articolul 52 - Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica
Articolul 53 - Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati


Capitolul III - Indatoririle fundamentale

Articolul 54 - Fidelitatea fata de tara
Articolul 55 - Apararea tarii
Articolul 56 - Contributii financiare
Articolul 57 - Exercitarea drepturilor si a libertatilor


Capitolul IV - Avocatul Poporului

Articolul 58 - Numirea si rolul
Articolul 59 - Exercitarea atributiilor
Articolul 60 - Raportul in fata Parlamentului


Titlul III - Autoritatile publice

Capitolul I - Parlamentul

Sectiunea 1 - Organizare si functionare


Articolul 61 - Rolul si structura
Articolul 62 - Alegerea Camerelor
Articolul 63 - Durata mandatului
Articolul 64 - Organizarea interna
Articolul 65 - Sedintele Camerelor
Articolul 66 - Sesiuni
Articolul 67 - Actele juridice si cvorumul legal
Articolul 68 - Caracterul public al sedintelor


Sectiunea 2 - Statutul deputatilor si al senatorilor

Articolul 69 - Mandatul reprezentativ
Articolul 70 - Mandatul deputatilor si al senatorilor
Articolul 71 - Incompatibilitati
Articolul 72 - Imunitatea parlamentara


Sectiunea 3 - Legiferarea

Articolul 73 - Categorii de legi
Articolul 74 - Initiativa legislativa
Articolul 75 - Sesizarea Camerelor
Articolul 76 - Adoptarea legilor si a hotararilor
Articolul 77 - Promulgarea legii
Articolul 78 - Intrarea in vigoare a legii
Articolul 79 - Consiliul Legislativ


Capitolul II - Presedintele Romaniei

Articolul 80 - Rolul Presedintelui
Articolul 81 - Alegerea Presedintelui
Articolul 82 - Validarea mandatului si depunerea juramantului
Articolul 83 - Durata mandatului
Articolul 84 - Incompatibilitati si imunitati
Articolul 85 - Numirea Guvernului
Articolul 86 - Consultarea Guvernului
Articolul 87 - Participarea la sedintele Guvernului
Articolul 88 - Mesaje
Articolul 89 - Dizolvarea Parlamentului
Articolul 90 - Referendumul
Articolul 91 - Atributii in domeniul politicii externe
Articolul 92 - Atributii in domeniul apararii
Articolul 93 - Masuri exceptionale
Articolul 94 - Alte atributii
Articolul 95 - Suspendarea din functie
Articolul 96 - Punerea sub acuzare
Articolul 97 - Vacanta functiei
Articolul 98 - Interimatul functiei
Articolul 99 - Raspunderea presedintelui interimar
Articolul 100 - Actele Presedintelui
Articolul 101 - Indemnizatia si celelalte drepturi


Capitolul III - Guvernul

Articolul 102 - Rolul si structura
Articolul 103 - Investitura
Articolul 104 - Juramantul de credinta
Articolul 105 - Incompatibilitati
Articolul 106 - Incetarea functiei de membru al Guvernului
Articolul 107 - Primul-ministru
Articolul 108 - Actele Guvernului
Articolul 109 - Raspunderea membrilor Guvernului
Articolul 110 - Incetarea mandatului


Capitolul IV - Raporturile Parlamentului cu Guvernul

Articolul 111 - Informarea Parlamentului
Articolul 112 - Intrebari, interpelari si motiuni simple
Articolul 113 - Motiunea de cenzura
Articolul 114 - Angajarea raspunderii Guvernului
Articolul 115 - Delegarea legislativa


Capitolul V - Administratia publica

Sectiunea 1 - Administratia publica centrala de specialitate


Articolul 116 - Structura
Articolul 117 - Infiintarea
Articolul 118 - Fortele armate
Articolul 119 - Consiliul Suprem de Aparare a Tarii


Sectiunea 2 - Administratia publica locala

Articolul 120 - Principii de baza
Articolul 121 - Autoritati comunale si orasenesti
Articolul 122 - Consiliul judetean
Articolul 123 - Prefectul


Capitolul VI - Autoritatea judecatoreasca

Sectiunea 1 - Instantele judecatoresti


Articolul 124 - Infaptuirea justitiei
Articolul 125 - Statutul judecatorilor
Articolul 126 - Instantele judecatoresti
Articolul 127 - Caracterul public al dezbaterilor
Articolul 128 - Folosirea limbii materne si a interpretului in justitie
Articolul 129 - Folosirea cailor de atac
Articolul 130 - Politia instantelor


Sectiunea 2 - Ministerul Public

Articolul 131 - Rolul Ministerului Public
Articolul 132 - Statutul procurorilor


Sectiunea 3 - Consiliul Superior al Magistraturii

Articolul 133 - Rolul si structura
Articolul 134 - Atributii


Titlul IV - Economia si finantele publice

Articolul 135 - Economia
Articolul 136 - Proprietatea
Articolul 137 - Sistemul financiar
Articolul 138 - Bugetul public national
Articolul 139 - Impozite, taxe si alte contributii
Articolul 140 - Curtea de Conturi
Articolul 141 - Consiliul Economic si Social


Titlul V - Curtea Constitutionala

Articolul 142 - Structura
Articolul 143 - Conditii pentru numire
Articolul 144 - Incompatibilitati
Articolul 145 - Independenta si inamovibilitatea
Articolul 146 - Atributii
Articolul 147 - Deciziile Curtii Constitutionale


Titlul VI - Integrarea euroatlantica

Articolul 148 - Integrarea in Uniunea Europeana
Articolul 149 - Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord


Titlul VII - Revizuirea Constitutiei

Articolul 150 - Initiativa revizuirii
Articolul 151 - Procedura de revizuire
Articolul 152 - Limitele revizuirii


Titlul VIII - Dispozitii finale si tranzitorii

Articolul 153 - Intrarea in vigoare
Articolul 154 - Conflictul temporal de legi
Articolul 155 - Dispozitii tranzitorii
Articolul 156 - Republicarea Constitutiei

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO