sâmbătă, 17 iulie 2010

Întrebări la dreptul familiei (IX)

01. În ce condiţii se poate lua măsura extremă a partajării bunurilor comune în timpul căsătoriei?

Răspuns:
Această măsură se poate lua dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
a) motive temeinice în susţinerea cererii de împărţeală, motive a căror realitate a fost dovedită în faţa instanţei;
b) partajarea bunurilor comune s-a dispus prin hotărâre judecătorească.

02. Ce se înţelege prin noţiunea de “motive temeinice” în sensul art. 36 alin. (2) C.fam.?

Răspuns:
Este vorba despre situaţii de fapt aflate în legătură directă cu exerciţiul drepturilor soţilor asupra bunurilor din comunitate, împrejurări de natură să releve că interesele patrimoniale ale unuia dintre soţi sunt nesocotite sau prejudiciate prin maniera în care celălalt înţelege să uzeze de dreptul de administrare, de folosinţă sau de dispoziţie asupra acestei categorii de bunuri.

03. Care este soarta unei convenţii extra-judiciare a soţilor de împarţire a bunurilor comune şi de ce?

Răspuns:
O eventuală convenţie extra-judiciară a soţilor de împărţire a bunurilor comune ar fi lovită de nulitate absolută, ca fiind contrară regimului comunităţii de bunuri.

04. Care este instanţa competentă pentru acţiunea în partajarea bunurilor comune ale soţilor?

Răspuns:
Din punct de vedere material, instanţa competentă este judecătoria. Din punct de vedere teritorial, judecătoria de la domiciliul pârâtului.

05. Care este criteriul fundamental la determinarea cotelor cuvenite fiecărui soţ?

Răspuns:
În ceea ce priveşte determinarea cotelor cuvenite fiecărui soţ, criteriul fundamental este acela al contribuţiei efective la dobândire, la fel cum se întâmplă în cadrul partajului la desfacerea căsătoriei.

06. În ce constă caracterul subsidiar al acţiunii creditorilor personali prin care se urmăreşte partajarea bunurilor comune ale soţilor?

Răspuns:
Caracterul subsidiar al acţiunii creditorilor personali prin care se urmăreşte partajarea bunurilor comune ale soţilor constă în aceea că dreptul de a cere împărţeala poate fi exercitat numai după ce bunurile proprii ale soţului debitor au fost urmărite şi epuizate, fără să se fi reuşit acoperirea integrală a creanţei.

07. În ce constă împărţirea bunurilor comune ale soţilor pe cale incidentă, în cadrul contestaţiei la executare?

Răspuns:
Atunci când urmărirea datoriilor personale ale unuia dintre soţi poartă şi asupra unor bunuri comune, atât părţile implicate în procedura execuţională (soţul debitor urmărit, creditorul urmăritor), cât şi soţul terţ în raport cu procesul execuţional, sunt îndreptăţiţi ca, urmând calea contestaţiei la executare, să solicite împărţirea bunurilor comune în măsura necesară acoperirii integrale a creanţei.

08. Enumeraţi categoriile de datorii comune ale soţilor.

Răspuns:
Potrivit art. 32 lit. a)-d) C.fam., sunt datorii ale comunităţii următoarele:
a) cheltuielile făcute cu administrarea oricăruia dintre bunurile comune;
b) obligaţiile contractate împreună de către soţi;
c) obligaţiile contractate de către fiecare dintre soţi pentru împlinirea nevoilor obişnuite ale căsniciei;
d) obligaţia de a repara prejudiciul cauzat prin însuşirea de către unul dintre soţi a unor bunuri proprietate publică, dacă prin aceasta au sporit bunurile comune ale soţilor.

09. Enunţaţi regula de principiu în materie de datorii ale soţilor.

Răspuns:
Regula de principiu este aceea că datoriile comune se acoperă din masa bunurilor comune, iar cele proprii din patrimoniul propriu al soţului debitor.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO