marți, 21 iulie 2009

OUG nr. 116/2007, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale (index tematic pe articole)

Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1 – Organizarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale; agenţii teritoriale subordonate

Art. 2 – Scopul Agenţiei

Art. 3 – Finanţarea cheltuielilor

Art. 4 – Principiile care stau la baza funcţionării Agenţiei

Art. 5 – Obiectivele politicilor şi strategiilor din domeniul asistenţei sociale

Art. 6 – Contractul de gestiune şi performanţă managerială cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

Capitolul II - Atributiile, organizarea si functionarea Agentiei

Sectiunea 1 - Atributiile Agentiei


Art. 7 – Atribuţiile principale ale Agenţiei

Art. 8 – Relaţii de parteneriat cu alte autorităţi şi instituţii, reprezentanţi ai societăţii civile; contracte cu persoane fizice sau juridice

Art. 9 – Preluarea atribuţiilor şi responsabilităţilor de administrare şi gestionare a prestaţiilor sociale


Sectiunea 2 - Organizarea si functionarea Agentiei


Art. 10 – Personalul Agenţiei

Art. 11 – Structura organizatorică şi numărul maxim de posturi ale Agenţiei

Art. 12 – Patrimoniul Agenţiei

Sectiunea 3 - Conducerea Agentiei


Art. 13 – Preşedintele; numire; drepturi salariale

Art. 14 – Secretarul general

Art. 15 – Mandatul preşedintelui

Art. 16 – Atribuţiile şi responsabilităţile Preşedintelui


Capitolul III - Agentiile teritoriale


Art. 17 – Atribuţiile agenţiilor teritoriale

Art. 18 - Conducerea

Art. 19 – Atribuţiile şi responsabilităţile directorilor executivi


Capitolul IV - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 20 – Numărul de posturi, salarizarea personalului

Art. 21 – Numirea preşedintelui Agenţiei
In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, primul-ministru va numi presedintele Agentiei.

Art. 22 – Preluarea atribuţiilor

Art. 23 – Alocarea de mijloace şi resurse umane, materiale şi financiare

Art. 24 – Modificările în structura bugetului de stat

Art. 25 – Statutul de organizare şi funcţionare al Agenţiei

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO