miercuri, 1 iulie 2009

Legea nr. 51/1995, organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in 2001, consolidata (index tematic pe articole)

Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1 – Profesie liberală; obligativitatea înscrierii într-un barou, component al UNBR

Art. 2 – Independenţa avocatului; dreptul avocatului să asiste şi să reprezinte; dreptul clientului de a-şi alege avocatul

Art. 3 – Modalităţi de realizare a activităţii avocatului

Art. 4 – Protecţia legii

Art. 5 – Formele de exercitare a profesiei de avocat

Art. 5^1 – Societatea civilă profesională cu răspundere limitată

Art. 6 – Convenţiile de colaborare cu experţii

Art. 7 – Individualizarea prin denumire

Art. 8 – Convenţiile de grupare şi asociere a cabinetelor, actele de constituire a societăţilor civile profesionale de avocaţi

Art. 9 – Barourile şi UNBR

Art. 10 – Secretul profesional


Capitolul II - Dobândirea calitatii de avocat

Sectiunea 1 - Conditiile de inscriere in avocaturaArt. 11 - Condiţii

Art. 12 – Avocatul străin

Art. 13 – Cel nedemn de a fi avocat

Art. 14 – Incompatibilităţi ale profesiei de avocat

Art. 15 – Compatibilităţi la exercitarea profesiei de avocat

Art. 16 – Examenul pentru primire în profesie; scutirea de examen

Art. 16^1 – Limita de vârstă pentru solicitarea primirii în profesia de avocat

Art. 17 – Stagiatura; examenul de definitivare

Art. 18 – Îndrumarea activităţii unui avocat stagiar

Art. 19 – Excepţii bazate pe rudenie; recunoaşterea definitivatului în funcţii juridice ca definitivat în avocatură; excepţii bazate pe locul de muncă anterior

Art. 20 – Excepţii bazate pe rudenie (II)

Art. 21 – Jurământul avocatului

Art. 22 – Limitarea avocatului stagiar la judecătorie

Art. 23 – Tabloul avocaţilor definitivi şi stagiari

Art. 24 – Tabloul avocaţilor incompatibili

Art. 25 – Uzurparea profesiei de avocat


Sectiunea 2 - Incetarea si suspendarea calitatii de avocat


Art. 26 – Încetarea calităţii de avocat

Art. 27 – Suspendarea calităţii de avocat


Capitolul III - Drepturile si indatoririle avocatului

Sectiunea 1 - Drepturile avocatilorArt. 28 – Dreptul de a asista şi reprezenta; contractul de asistenţă juridică

Art. 29 – Dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale profesiei

Art. 30 – Dreptul la onorariu şi la acoperirea cheltuielilor; titlul executoriu al contractului de asistenţă juridică

Art. 31 – Contestaţiile şi reclamaţiile privind onorariile

Art. 31^1 – Scăderea din venit a cheltuielilor efectuate pentru investiţii de sediu

Art. 32 – Sistemul propriu de asigurări sociale

Art. 33 – Asigurarea secretului profesional

Art. 34 – Contactul dintre avocat şi clientul său

Art. 35 – Dreptul la sediu profesional

Art. 36 – Spaţii asigurate de Ministerul Justiţiei

Art. 37 – Ocrotirea legii

Art. 37^1 – Urmărirea penală a avocatului pentru fapte săvârşite în exercitarea profesiei


Sectiunea 2 - Indatoririle avocatilor


Art. 38 – Conduita profesională

Art. 39 – Cauzele din oficiu

Art. 40 – Asigurarea pentru răspunderea profesională

Art. 41 – Prezenţa la şedinţele convocate de consiliul baroului

Art. 42 – Evidenţele cu privire la cauze şi achitarea taxelor şi a contribuţiilor

Art. 43 – Restituirea actelor încredinţate

Art. 44 – Interdicţia asistării părţilor cu interese contrare în aceeaşi cauză; interdicţia ascultării avocatului ca martor; martorul nu poate fi şi avocat; avocatul nu poate fi şi expert/traducător în aceeaşi cauză

Art. 45 - Roba

Art. 46 – Interdicţia reclamei


Capitolul IV - Organizarea profesiei de avocat

Sectiunea 1 - BaroulArt. 47 – Autonomia profesiei; alegerea organelor de conducere ale profesiei; hotărârile organelor de conducere colegiale

Art. 48 – Baroul; sediul baroului; personalitatea juridică a baroului

Art. 49 – Organele de conducere ale baroului

Art. 50 – Adunarea generală; competenţe

Art. 51 – Adunarea generală ordinară şi extraordinară

Art. 52 – Condiţiile legalităţii adunării generale

Art. 53 – Consiliul baroului; atribuţii

Art. 54 – Condiţiile legalităţii consiliului baroului

Art. 55 – Competenţele decanului baroului

Art. 56 – Atacul avocatului nemulţumit de decizia decanului


Sectiunea 2 - Uniunea Nationala a Barourilor din România - U.N.B.R.


Art. 57 – Componenţa UNBR; persoană juridică de interes public; bugetul

Art. 58 - Organele de conducere ale UNBR

Art. 59 – Congresul avocaţilor

Art. 60 – Convocarea congresului

Art. 61 – Atribuţiile congresului

Art. 62 – Consiliul UNBR

Art. 63 – Atribuţiile consiliului UNBR

Art. 64 – Comisia permanentă a UNBR

Art. 65 – Atribuţiile comisiei permanente a UNBR

Art. 66 – Atribuţiile preşedintelui UNBR

Art. 67 – Stabilirea personalului necesar îndeplinirii atribuţiilor funcţiei pentru preşedintele UNBR


Capitolul V - Asistenta judiciara


Art. 68 - Asistenţa judiciară gratuită

Art. 69 – Asistenţa judiciară din oficiu


Capitolul VI - Raspunderea disciplinara


Art. 70 – Faptele care atrag răspunderea disciplinară

Art. 71 – Anchetarea abaterii; exercitarea acţiunii disciplinare

Art. 72 – Comisia de disciplină

Art. 73 – Sancţiunile disciplinare

Art. 74 – Abaterea evidentă şi gravă


Capitolul VII - Casa de Asigurari a Avocatilor


Art. 75 – Organizarea şi funcţionarea CAA

Art. 76 – Membrii CAA

Art. 77 – Avocatul care este deputat sau senator

Art. 78 – CAA are personalitate juridică

Art. 79 – Conducerea CAA

Art. 80 – Controlul financiar al CAA


Capitolul VII^1 - Exercitarea in România a profesiei de catre avocatii care au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European

Sectiunea 1 - Dispozitii generaleArt. 80^1 – Avocaţii care şi-au obţinut calificarea în unul din statele membre ale Uniunii Europene

Art. 80^2 – Extinderi şi aplicaţii

Art. 80^3 – Echivalări (I)

Art. 80^4 – Echivalări (II)

Art. 80^5 – Recunoaşterea diplomelor

Art. 80^6 – Colaborări între autorităţile competente ale statelor membre


Sectiunea 2 - Exercitarea cu caracter permanent a profesiei in România de catre avocatii care au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European


Art. 80^7 – Echivalări (I)

Art. 80^8 – Echivalări (II)

Art. 80^9 – Echivalări (III)

Art. 80^10 - Echivalări (IV)

Art. 80^11 - Echivalări (V)

Art. 80^12 - Echivalări (VI)

Art. 80^13 - Echivalări (VII)

Art. 80^14 - Echivalări (VIII)


Sectiunea 3 - Exercitarea in România, prin prestarea de servicii, a profesiei de catre avocatii provenind din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European


Art. 80^15 – Echivalări (I)

Art. 80^16 – Echivalări (II)


Capitolul VIII - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 81 – Elaborarea statutului profesiei

Art. 82 – Abrogări explicite

Art. 83 – Schimbarea denumirii UAR în UNBR

Art. 84 – Abrogări implicite

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO