miercuri, 22 iulie 2009

Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date - (index)

CAPITOLUL I. Dispozitii generale

Art. 1. – Scopul legii: protejarea dreptului la viaţă intimă

Art. 2. – Domeniul legii

Art. 3. – Definiţii (date cu caracter personal; prelucrarea datelor cu caracter personal; stocarea; sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal; operator; persoana împuternicită de către operator; terţ; destinatar; date anonime)


CAPITOLUL II. Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Art. 4. - Caracteristicile datelor cu caracter personal in cadrul prelucrarii

Art. 5. - Conditii de legitimitate privind prelucrarea datelor

Art. 6. - Incheierea operatiunilor de prelucrare


CAPITOLUL III - Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Art. 7. - Prelucrarea unor categorii speciale de date (privind originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase, filosofice sau de natură similară, apartenenţa sindicală, starea de sănătate sau viaţa sexuală)

Art. 8. - Prelucrarea datelor cu caracter personal avand functie de identificare

Art. 9. - Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sanatate

Art. 10. - Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la fapte penale sau contraventii

Art. 11. - Exceptii


CAPITOLUL IV - Drepturile persoanei vizate in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal

Art. 12. - Informarea persoanei vizate

Art. 13. - Dreptul de acces la date

Art. 14. - Dreptul de interventie asupra datelor

Art. 15. - Dreptul de opozitie

Art. 16. - Exceptii

Art. 17. - Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Art. 18. - Dreptul de a se adresa justitiei


CAPITOLUL V - Confidentialitatea si securitatea prelucrarilor

Art. 19. - Confidentialitatea prelucrarilor

Art. 20. - Securitatea prelucrarilor


CAPITOLUL VI - Supravegherea si controlul prelucrarilor de date cu caracter personal

Art. 21. - Autoritatea de supraveghere

Art. 22. - Notificarea catre autoritatea de supraveghere

Art. 23. - Controlul prealabil

Art. 24. - Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal

Art. 25. - Plangeri adresate autoritatii de supraveghere

Art. 26. - Contestarea deciziilor autoritatii de supraveghere

Art. 27. - Exercitarea atributiilor de investigare

Art. 28. - Norme de conduita


CAPITOLUL VII - Transferul in strainatate al datelor cu caracter personal

Art. 29. - Conditiile transferului in strainatate al datelor cu caracter personal

Art. 30. - Situatii in care transferul este intotdeauna permis


CAPITOLUL VIII - Contraventii si sanctiuniArt. 31. - Omisiunea de a notifica si notificarea cu rea-credinta

Art. 32. - Prelucrarea nelegala a datelor cu caracter personal

Art. 33. - Neindeplinirea obligatiilor privind confidentialitatea si aplicarea masurilor de securitate

Art. 34. - Refuzul de a furniza informatii

Art. 35. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor


CAPITOLUL IX - Dispozitii finale

Art. 36. - Intrarea in vigoare

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO