vineri, 19 iunie 2009

Întrebări drept administrativ (VI)

1) Cum se înfiinţează, organizează şi funcţionează ministerele?

Conform art. 117 alin. (1) din Constituţie, ministerele se înfiinţează, se organizează şi funcţionează potrivit legii. Ministerele se organizează numai în subordinea Guvernului, după cum stipulează art. 116 alin. (1) din Constituţie.

Conform art. 36 din Legea nr. 90/2001, ministerele şi miniştrii se aprobă de Parlament, prin acordarea votului de încredere asupra Programului de guvernare şi întregii liste a Guvernului, la învestitură.

Conform art. 46 din Legea nr. 90/2001, conducerea ministerelor se exercită de miniştri, fiind consacrat principiul conducerii unipersonale.

În lege se proclamă regula potrivit căreia rolul, funcţiile, atribuţiile, structura organizatorică şi numărul de posturi ale ministerelor se stabilesc în raport cu importanţa, volumul, complexitatea şi specificul activităţii desfăşurate şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Pe lângă ministru funcţionează colegiul ministerului, ca organ consultativ. În fiecare minister se organizează cabinetul ministrului. În funcţie de natura atribuţiilor, unele ministere pot avea în domeniul lor de activitate compartimente în străinătate, stabilite prin hotărâre a Guvernului.

În activitatea de conducere a ministerului, ministrul este ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat.

2) Care sunt trăsăturile autorităţilor administrative centrale autonome?

a) Aceste autorităţi fac parte din administraţia publică centrală de specialitate.

b) Autorităţile administrative centrale autonome sunt indepedente.

c) Cele mai multe dintre aceste autorităţi au un caracter colegial.

d) Majoritatea autorităţilor administrative centrale autonome dispun de putere de decizie.

e) Membrii autorităţilor administrative centrale autonome sau, uneori, directorii lor sunt numiţi fie direct prin decizia uneia sau a celor două Camere ale Parlamentului, fie la propunerea unei comisii permanente a Camerei Deputaţilor sau Senatului, fie prin alte metode.

f) Autorităţile administrative centrale autonome depind într-o formă sau alta de Parlament.

3) Ce rol are secretarul general al ministerului? etc.

Rolul secretarului general al ministerului este acela de a asigura stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile ministerului.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO