vineri, 28 august 2009

Întrebări de autoverificare la drept comunitar (II)

1. Care sunt organele ONU ?

Organele ONU sunt următoarele:
a) Adunarea Generală, formată din 5 membri şi 5 supleanţi din partea fiecărui stat membru, organul principal al organizaţiei şi cel mai reprezentantiv.
b) Consiliul de Securitate, cu 15 membri dintre care 5 permanenţi (SUA, Rusia, China, Anglia şi Franţa) şi 10 nepermanenţi aleşi pe o perioadă de 2 ani (5 Afro-Asia, 2 America de Sud, 1 + 2 Europa, Canada, Australia şi Noua Zeelandă). Organul principal de acţiune şi de aplicare a măsurilor de constrângere pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale.
c) Consiliul Economic şi Social, cu 54 de membri aleşi de AG ONU (câte 18 pentru 3 ani). Africa are 14 locuri, Asia 11, America Latină 10, Europa de Est 6, Europa Occidentală şi alte state 13.
d) Consiliul de Tutelă – s-a ocupat de administrarea problemelor coloniale sau cu supravegherea statelor care au administrat popoare aflate pe teritorii neindependente.
e) Curtea Internaţională de Justiţie, cu sediul la Haga, este principalul organ jurisdicţional al ONU.
f) Secretariatul, format din 15.000 de funcţionari, condus de un secretar general desemnat de AG ONU la propunerea Consiliului de Securitate.

2. Cum se adoptă deciziile în Consiliul de Securitate ?

În probleme procedurale Consiliul de Securitate decude cu 9 voturi, iar în celelalte decizii cu 9 voturi care trebuie să conţină şi votul celor 5 membri permanenţi.

3. Care este scopul NATO şi ce înseamnă doctrina „out of area” ?

NATO este o organizaţie militară şi are ca scop acţionarea individuală şi colectivă a statelor membre împotriva unui atac armat, în exercitarea dreptului la autoapărare.

Doctrina “Out of Area” (în afara teritoriului) înseamnă că statele membre nu au obligaţia de a participa la apărare în afara teritoriului statelor membre, dar fiecare stat membru poate decide în fiecare caz în parte participe şi la acţiuni care depăşesc teritoriul susamintit.

4. Care sunt principiile fundamentale definite de CSCE ?

CSCE a adoptat în Actul Final de la Helsinki (1975) cele 10 principii fundamentale care trebuie să guverneze relaţiile dintre state:

a) Egalitatea suverană a statelor
b) Abţinerea de la ameninţarea cu forţa sau aplicarea forţei
c) Inviolabilitatea graniţelor
d) Integritatea teritorială a statelor
e) Soluţionarea paşnică a conflictelor
f) Neamestecul în treburile interne
g) Respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, inclusiv a libertăţii de gândire, conştiinţă, religioase şi de convingere
h) Egalitatea în drepturi şi dreptul la autodeterminare a popoarelor
i) Cooperare între state
j) Îndeplinirea obligaţiilor internaţionale cu bună credinţă.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO