duminică, 30 august 2009

Întrebări de autoverificare la drept comunitar (X)

1. Care este procedura de numire a comisarilor ?

Numirea membrilor Comisiei parcurge 4 etape:
a) Consiliul, reunit la nivel de şefi de stat sau de guvern şi hotărând cu majoritate calificată, cu aprobarea Parlamentului European, desemnează persoana pe care intenţionează să o numească preşedinte al Comisiei.
b) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată şi de comun acord cu preşedintele desemnat, adoptă lista celorlalte persoane pe care intenţionează să le numească drept membri ai Comisiei. Lista este stabilită conform propunerilor prezentate de fiecare stat membru.
c) Preşedintele şi ceilalţi membri ai Comisiei astfel desemnaţi sunt supuşi, ca organ colegial, unui vot de încredere din partea Parlamentului European.
d) După aprobarea Parlamentului European, membrii Comisiei sunt numiţi de Consiliu, care hotărăşte cu majoritate calificată.

2. Care sunt drepturile şi obligaţiile comisarilor ? Dar ale preşedintelui Comisiei ?

Obligaţiile comisarilor sunt următoarele:
a) să-şi exercite funcţiile în deplină independenţă, în interesul general al Comunităţii
b) să nu solicite şi să nu accepte instrucţiuni de la vreun guvern sau alt organism
c) să nu exercite pe durata exercitării funcţiei nicio altă activitate profesională remunerată sau neremunerată
d) să se abţină de la orice act incompatibil cu îndatoririle lor
e) să dea dovadă de onestitate şi circumspecţie în acceptarea anumitor poziţii sau avantaje după încetarea funcţiei lor
f) să depună jurământul de serviciu în faţa CJE.

3. Cum încetează funcţia de comisar ?

Încetarea funcţiei de comisar intervine la expirarea mandatului, prin demisie colectivă sau individuală, în caz de deces, prin destituire de către CJE, respectiv prin acordarea unui vot de neîncredere de către Parlamentul European.

4. Care sunt direcţiile generale ale Comisiei ?

Direcţiile generale, conduse de membrii Comisiei Europene, sunt asemănătoare ministerelor din guvernele clasice, în prezent fiind în număr de 26:
a) Întreprinderi şi industrie
b) Afaceri economice şi financiare
c) Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi egalitatea de şanse
d) Agricultură şi dezvoltare rurală
e) Energie
f) Transporturi
g) Mediu înconjurător
h) Ştiinţă şi cercetare
i) Societate informaţională şi mass-media
î) Pescuit şi afaceri maritime
j) Piaţă internă şi servicii
k) Politică regională
l) Impozitare şi uniune vamală
m) Educaţie, formare, cultură şi tineret
n) Sănătate
o) Justiţie, libertate, securitate
p) Relaţii externe şi politica europeană de vecinătate
q) Comerţ
r) Dezvoltare şi ajutor umanitar
s) Extindere
ş) Administraţie, audit şi combaterea fraudei
t) Buget şi programare financiară
ţ) Concurentă
u) Relaţii instituţionale şi strategia comunicării
v) Protecţia consumatorului
x) Multilinguism

5. Care sunt atribuţiile Comisiei ?

a) Comisia deţine monopol de iniţiativă legislativă, elaborând anual 5-600 proiecte de acte normative pe an
b) Comisia are competenţe legislative în materia executării actelor normative adoptate de Consiliu, putând lua decizii în diferite domenii
c) Exercită funcţia de control
d) Exercită funcţii de reprezentare
e) Elaborează anual un program de acţiune, din care face parte şi programul legislativ
f) Editează de 10 ori pe an, în limbile oficiale ale Comunităţilor, “Buletinul UE”, care include informaţii privind activitatea instituţiilor comunitare.

6. Cum se iau deciziile în cadrul Comisiei ?

Comisia se întruneşte cel puţin odată pe săptămână la convocarea preşedintelui, acţionând conform Regulamentului propriu adoptat.

Poate decide doar în prezenţa a cel puţin 15 (1/2 + 1) dintre membrii săi, cu majoritatea simplă a voturilor tuturor comisarilor. Altfel spus, cvorumul de prezenţă este egal cu cvorumul de consens. Comisia răspunde în mod colectiv pentru acţiunile sale.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO