sâmbătă, 23 mai 2009

Lege nr. 33/1994, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică - index tematic de articole

Prezenta lege asigură cadrul legal al procedurilor de expropriere şi apără dreptul de proprietate privată


CAPITOLUL I - Dispoziţii generale

Art. 1. – Scopul exproprierii; hotărârea judecătorească

Art. 2. – Obiectul exproprierii

Art. 3. – Utilitatea publică se declară

Art. 4. – Modalitatea de transfer al dreptului de proprietate; cuantumul şi natura despăgubirii


CAPITOLUL II - Utilitatea publică şi declararea ei

Art. 5. – Lucrări de interes naţional/local

Art. 6. – Exemple de lucrări de utilitate publică

Art. 7. – Declararea utilităţii publice de către Guvern/consilii judeţene prin lege

Art. 8. – Declararea utilităţii publice după cercetări prealabile

Art. 9. – Cercetarea prealabilă se face de către comisii ; componenţa comisiilor

Art. 10. – Scopurile cercetării prealabile

Art. 11. – Utilitatea publică se aduce la cunoştinţa publică


CAPITOLUL III - Măsuri premergătoare exproprierii

Art. 12. – Ofertele de despăgubire; definiţia expropriatorului

Art. 13. – Notificarea propunerilor de expropriere

Art. 14. – Întâmpinarea la propunerile de expropriere

Art. 15. – Soluţionarea întâmpinărilor de comisie

Art. 16. – Lucrările comisiei I; votul

Art. 17. – Lucrările comisiei II

Art. 18. – Lucrările comisiei III

Art. 19. – Respingerea propunerilor expropriatorului

Art. 20. – Contestarea hotărârii comisiei în contencios administrativ


CAPITOLUL IV - Exproprierea şi stabilirea despăgubirilor

Art. 21. – Tribunalul competent pentru soluţionarea cererilor de expropriere

Art. 22. – Procedura de judecată I

Art. 23. – Procedura de judecată II

Art. 24. – Procedura de judecată III

Art. 25. – Comisia de experţi pentru stabilirea despăgubirilor

Art. 26. – Elementele componente ale despăgubirii

Art. 27. – Despăgubirea acordată de către instanţă

Art. 28. – Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor supuse exproprierii în patrimoniul expropriatorului

Art. 29. – Locaţiunea după hotărârea de expropriere


CAPITOLUL V - Plata despăgubirilor şi punerea în posesie a expropriatorului

Art. 30. - Plata despăgubirilor

Art. 31. - Eliberarea titlului executoriu şi punerea în posesie a expropriatorului

Art. 32. - Cazurile de extremă urgenţă

Art. 33. – Plata creditorilor


CAPITOLUL VI - Dreptul de folosinţă şi de retrocedare

Art. 34. – Dreptul de prioritate al expropriatului în cazul oferirii spre închiriere a imobilului expropriat

Art. 35. – Retrocedarea bunurilor imobile expropriate care nu au fost utilizate în termen de un an

Art. 36. - Cererea de retrocedare

Art. 37. – Dreptul prioritar la dobândire al expropriatului în cazul în care lucrările pentru care s-a făcut exproprierea nu s-au realizat


CAPITOLUL VII - Dispoziţii finale

Art. 38. – Cheltuielile pentru realizarea procedurilor de expropriere şi retrocedare

Art. 39. – Vizarea de oficiile cadastrale teritoriale a planurilor ce urmează să fie executate

Art. 40. - Completare cu Codul civil şi cu Codul de procedură civilă

Art. 41. - Abrogări

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO