sâmbătă, 23 mai 2009

Legea nr. 195/2006, Legea cadru a descentralizarii - index tematic pe articole

CAPITOLUL I - Definitii si principii generale

Art. 1. – Scopul legii.

Art. 2. – Înţelesul termenilor : aria geografică a beneficiarilor ; capacitate administrativă; competenţa; competenţe delegate; competenţe exclusive; competenţe partajate; cota defalcată din unele venituri ale bugetului de stat; criteriu al ariei geografice a beneficiarilor în descentralizarea competenţelor; criteriu al economiilor de scară în descentralizarea competenţelor; deconcentrare; delegare; descentralizare; echilibrare orizontală a bugetelor locale; echilibrare verticală a bugetelor locale; economie de scară; standarde de calitate; standarde de cost; sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; transparenţa actului decizional

Art. 3. Principiile descentralizării : principiul subsidiarităţii ; principiul asigurării resurselor corespunzătoare competenţelor transferate ; principiul responsabilităţii autorităţilor administraţiei publice locale în raport cu competenţele ce le revin ; principiul asigurării unui proces de descentralizare stabil, predictibil ; principiul echităţii ; principiul constrângerii bugetare


CAPITOLUL II - Regulile procesului de descentralizare

SECTIUNEA 1 - Reguli generale

Art. 4. – Se transferă competenţele de la administraţia publică centrală la administraţia publică locală

Art. 5. – Acest transfer urmăreşte o metodologie

Art. 6. – Transferul competenţelor se face în paralel cu asigurarea resurselor necesare exercitării lor

Art. 7. – Serviciile publice descentralizate iau în calcul standarde de calitate

Art. 8. – Etapele transferului de competenţă : elaborarea strategiilor şi a proiectelor de acte normative ; identificarea şi transferarea resurselor ; asigurarea corelării dintre responsabilităţile transferate şi resursele aferente


SECTIUNEA a 2-a - Standardele de cost si de calitate in furnizarea serviciilor publice si de utilitate publica descentralizate

Art. 9. – Standardele de cost sunt stabilite de către administraţia publică centrală


SECTIUNEA a 3-a - Capacitatea administrativa

Art. 10. – Ierarhizarea unităţilor administrativ-teritoriale în două categorii: categoria I (cu capacitate administrativă pentru realizarea competenţelor transferate) şi categoria II (fără capacitate administrativă pentru realizarea competenţelor transferate)

Art. 11. – Administraţia publică centrală evaluează capacitatea administrativă a unităţilor administrativ-teritoriale

Art. 12. – În cazul în care o unitate administrativ-teritorială nu are capacitate administrativ, competenţele ei se transferă autorităţilor de la nivelul judeţului, pe perioadă determinată

Art. 13. – Asociaţii de dezvoltare intercomunitară


CAPITOLUL III - Cadrul institutional al procesului de descentralizare

Art. 14. – Ministerul Administraţiei şi Internelor avizează iniţiativele legislative privind descentralizarea

Art. 15. – Modul în care Ministerul Administraţiei şi Internelor sprijină politica de descentralizare

Art. 16. – Programele naţionale de dezvoltare

Art. 17. – Comitetul pentru finanţe publice locale

Art. 18. – Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare


CAPITOLUL IV - Competentele autoritatilor administratiei publice locale

Art. 19. – Competenţele sunt : exclusive, partajate şi delegate


SECTIUNEA 1 - Competente exclusive

Art. 20. – Sunt competenţe exclusive cele în virtutea cărora autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de decizie şi dispun de mijloacele necesare realizării lor

Art. 21. – Exemple de competenţe exclusive ale administraţiei publice locale

Art. 22. – Exemple de competenţe exclusive ale administraţiei publice judeţene


SECTIUNEA a 2-a - Competente partajate

Art. 23. – Sunt competenţe partajate cele care implică colaborarea autorităţilor administraţiei locale cu autorităţile de la nivel central sau judeţean

Art. 24. – Exemple de competenţe partajate ale administraţiei publice locale

Art. 25. – Operatorii regionali

Art. 26. – Exemple de competenţe partajate ale administraţiei publice judeţene


SECTIUNEA a 3-a - Competente delegate

Art. 27. – Competenţele delegate privesc îndeosebi plata unor alocaţii pentru copiii şi adulţii cu dizabilităţi

Art. 28. – Alte competenţe.


CAPITOLUL V - Finantarea autoritatilor administratiei publice locale

Art. 29. – Secţiunile bugetelor locale

Art. 30. – Sume defalcate

Art. 31. – Transparenţa financiară


CAPITOLUL VI - Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 32. – Propunerea de termene limită pentru elaborarea strategiilor

Art. 33. – Raportul anual privind stadiul derulării procesului de descentralizare

Art. 34. – Elaborarea de norme metodologice

Art. 35. – Abrogări

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO