joi, 21 mai 2009

Legea nr. 340 din 12 iulie 2004 privind prefectul si institutia prefectului - index tematic pe articole

CAP. I - Dispoziţii generale

ART. 1 - Reprezentantul Guvernului; unul per judeţ/Bucureşti; garant al respectării legii şi al ordinii; atribuţii centrale prin delegaţie.

ART. 2 – Instituţia prefectului – personalitate juridică, patrimoniu, buget

ART. 3 – Prefectura – sediul instituţiei prefectului

ART. 4 – Conduce serviciile publice deconcentrate

ART. 5 – Principiile activităţii prefectului

ART. 6 – Prefectul exercită capacitatea juridică de drept public a instituţiei prefectului

ART. 7 – Finanţare de la bugetul de stat şi internaţională

ART. 8 – Prefectul avizează bugetul şi execuţia bugetară

ART. 9 – 2 subprefecţi (3 în Bucureşti)

ART. 10 – (sub)Prefectul = înalţi funcţionari publici

ART. 11 – Prefectul, consiliul local, primarul, consiliul judeţean, preşedintele consiliului judeţean – instituţii fără raporturi de subordonare


CAP. II - Drepturile şi îndatoririle prefecţilor şi subprefecţilor

ART. 12 – Indemnizaţia de instalare, locuinţă de serviciu, contractul de închiriere a locuinţei de serviciu

ART. 13 – Absenţa dreptului la grevă

ART. 14 – Absenţa drepturilor sindicale

ART. 15 – Obligaţia de a informa Ministerul Internelor şi Reformei când călătoresc în afara judeţului

ART. 16 – Onoruri militare

ART. 17 – Apolitic

ART. 18 – Răspundere disciplinară, administrativă, civilă, penală


CAP. III - Atribuţiile prefectului

ART. 19 – Garant al aplicării legilor; acţionează în direcţia obiectivelor din programul de guvernare; previne tensiunile sociale; caută priorităţile de dezvoltare; verifică legalitatea actelor administrative; măsuri de pregătire şi intervenţie pentru situaţii de urgenţă; planul de măsuri pentru integrare europeană; cooperarea şi asocierea cu instituţii similare din ţară şi străinatate; asigură folosirea limbii materne (acolo unde aceştia depăşesc 20%);

ART. 20 – Verificarea măsurilor întreprinse de primar sau de preşedintele consiliului judeţean

ART. 21 – Participă în comisia de concurs pentru ocuparea postului de conducător al unui serviciu public deconcentrat ; propune sancţionarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate

ART. 22 – Colegiul prefectural

ART. 23 – Solicită convocarea şedinţei extraordinare a consiliului local/judeţean

ART. 24 – Rezolvă situaţiile de urgenţă care pun în pericol populaţia, bunurile, valorile, mediul înconjurător

ART. 25 – Solicită administraţiei publice locale documentaţii


CAP. IV - Actele prefectului

ART. 26 – Ordine cu caracter individual sau normativ

ART. 27 – Momentul în care ordinele prefectului devin executorii ; Ministerul Internelor şi Reformei administrative poate propune anularea acestor ordine

ART. 28 – Comunicarea şi anularea ordinelor

ART. 29 – Ministerele comunică actele cu caracter normativ despre serviciile publice deconcentrate


CAP. V - Cancelaria prefectului şi oficiile prefecturale

ART. 30 – Funcţiile din cancelarie

ART. 31 – Oficiile prefecturale


CAP. VI - Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 32 – Data de la care se aplică legea

ART. 33 – Completarea legii cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, şi ale Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

ART. 34 - Abrogări

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO