sâmbătă, 23 mai 2009

Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul alesilor locali - index tematic pe articole

CAP. I - Dispozitii generale

ART. 1 – Obiectul legii

ART. 2 – Înţelesul termenului de ales local : consilierii, primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene ; delegatul sătesc ; alegerea prin vot

ART. 3 – Caracter public şi legitim

ART. 4 – Funcţie de autoritate publică


CAP. II - Exercitarea mandatului de catre alesii locali

SECTIUNEA 1 - Exercitarea mandatului de catre consilierii locali si consilierii judeteni

ART. 5 – Exercitarea drepturilor şi îndeplinirea îndatoririlor pe întreaga durată a mandatului

ART. 6 – Mandatul consilierilor începe odată cu constituirea consiliului ; validarea mandatului

ART. 7 - Jurământul

ART. 8 – Legitimaţia şi semnul distinctiv

ART. 9 – Încetarea mandatului odată cu declararea ca legal constituit a noului consiliu ; încetarea de drept a calităţii de consilier

ART. 10 - Demisia

ART. 11 – Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului

ART. 12 – Hotărârea prin care se declară vacant locul unui consilier


SECTIUNEA a 2-a - Exercitarea mandatului de catre primar

ART. 13 - Exercitarea drepturilor şi îndeplinirea îndatoririlor pe întreaga durată a mandatului

ART. 14 – Mandatul începe la depunerea jurământului ; legitimaţia, semnul distinctiv şi eşarfa

ART. 15 – Încetarea mandatului la depunerea jurământului de către noul mandat ; încetarea de drept a calităţii de primar

ART. 16 – Ordinul emis de prefect prin care se constată încetarea mandatului primarului

ART. 17 - Demisia


SECTIUNEA a 3-a - Exercitarea mandatului de catre presedintele si vicepresedintii consiliului judetean, de catre viceprimari si de catre delegatul satesc

ART. 18. – Mandatul preşedintelui şi al vicepreşedinţilor consiliului judeţean; mandatul viceprimarului

ART. 19 – Mandatul delegatului sătesc


CAP. III - Protectia legala a alesilor locali

ART. 20 – Libertatea de opinie şi de acţiune

ART. 21 – Opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului nu atrat răspunderea juridică

ART. 22 – Reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravenţională a aleşilor locali se aduc la cunoştinţa administraţiei publice şi a prefectului

ART. 23 – Protecţia prevăzută de legea penală, extinsă şi asupra membrilor familiei


CAP. IV - Grupurile de consilieri

ART. 24 – Constituirea grupului de consilieri

ART. 25 – Grupul consilierilor independenţi

ART. 26 – Nu poate exista un grup de consilieri în numele unor partide care nu au participat la alegeri

ART. 27 – În cazul fuzionării unor partide, se poate forma un grup distinct


CAP. V - Drepturile alesilor locali

ART. 28 – Suspendarea contractului de muncă pe timpul exercitării mandatului ; excepţii

ART. 29 – Angajarea unor persoane pe durată determinată în funcţiile celor ale căror contracte de muncă au fost suspendate

ART. 30 – La încetarea mandatului, persoanele îşi reiau activitatea în executarea aceloraşi contracte de muncă

ART. 31 – 2 ani nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă

ART. 32 – La pensionare se iau în calcul şi indemnizaţiile lunare primite

ART. 33 – Dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative

ART. 34 – Indemnizaţia de şedinţă; decontarea cheltuielilor

ART. 35 – Indemnizaţia lunară ; decontarea cheltuielilor

ART. 36 – Cumularea drepturilor băneşti

ART. 37 – Învoirea pentru şedinţele de consiliu organizate în timpul programului de lucru

ART. 38 - Concediile

ART. 39 – Mandatul este vechime în muncă

ART. 40 – Contravaloarea transportului

ART. 41 – Plata cursurilor de formare profesională

ART. 42 – Accesul la informaţiile de interes public

ART. 43 – Dreptul de asociere

ART. 44 – Raportul privind deplasările efectuate


CAP. VI - Obligatiile alesilor locali

ART. 45 – Participarea la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte

ART. 46 – Respectarea legilor, a regulamentului de funcţionare a consiliului, a regulilor de curtoazie

ART. 47 – Obligaţia de menţiona situaţiile în care interesele personale contravin intereselor generale

ART. 48 – Probitate şi discreţie profesională

ART. 49 – Cinste şi corectitudine ; interzicerea mitei

ART. 50 – Transparenţa administrativă ; audienţe, întâlniri cu cetăţenii ; raportul anual de activitate al comisiilor de specialitate

ART. 51 – Obligaţia perfecţionării pregătirii în domeniul administraţiei publice locale

ART. 52 – Interdicţia absenţelor

ART. 53 – Interdicţia exercitării activităţilor private

ART. 54 – Declaraţia de avere


CAP. VII - Raspunderea alesilor locali

ART. 55 – Răspundere administrativă, civilă şi penală

ART. 56 – Răspundere pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar pentru activitatea consiliului

ART. 57 - Sancţiunile

ART. 58 – Prima abatere

ART. 59 – Chemarea la ordine

ART. 60 – Retragerea cuvântului sau a expresiilor care generează incidentul

ART. 61 – Retragerea cuvântului ; eliminarea din sală

ART. 62 – Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate I

ART. 63 - Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate II

ART. 64 - Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate III

ART. 65 - Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate IV

ART. 66 – Votarea sancţiunilor

ART. 67 – Menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate

ART. 68 – Sancţionarea preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene I

ART. 69 - Sancţionarea preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene II

ART. 70 – Contestarea sancţiunii în instanţa de contencios administrativ

ART. 71 – Sancţionarea preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene în calitate de consilieri I

ART. 72 - Sancţionarea preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene în calitate de consilieri II

ART. 73 – Revocarea primarilor din funcţie în urma unui referendum


CAP. VIII - Registrul de interese

ART. 74 – Declaraţia intereselor personale

ART. 75 – Definirea interesului personal

ART. 76 – Enumerarea intereselor personale

ART. 77 – Interdicţia participării la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă există un interes personal

ART. 78 – Registrul de interese

ART. 79 – Termenele de depunere a declaraţiei privind interesele personale

ART. 80 – Reactualizarea declaraţiei privind interesele personale

ART. 81 – Nulitatea de drept a hotărârilor adoptate cu nerespectarea art. 77

ART. 82 – Suspendarea de drept a mandatului din cauza nerespectării declaraţiei privind interesele personale

ART. 83 – Confiscarea cadourilor şi a beneficiilor materiale nedeclarate

ART. 84 – Declaraţiile privind interesele personale, care nu corespund adevărul, constituie infracţiunea de fals în declaraţii


CAP. IX - Dispozitii finale

ART. 85 – Intrarea în vigoare a legii ; abrogări

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO