vineri, 15 mai 2009

Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ - index tematic pe articole

CAP. 1. Dispozitii generale

ART. 1 – Subiecţii raportului juridic de drept administrativ, alţii decât autorităţile publice (persoanele vătămate, Avocatul Poporului, Ministerul Public, prefectul, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, persoanele de drept public). Excesul de putere în actul administrativ.

ART. 2 - Semnificatia unor termeni (persoană vătămată, autoritate publică, act administrativ, act administrativ-jurisdicţional, contencios administrativ, instanţa de contencios administrativ, nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, refuzul nejustificat de a soluţiona o cerere, plângere prealabilă, act de comandament cu caracter militar, serviciu public, interes public, exces de putere, drept vătămat, interes legitim privat, interes legitim public, organisme sociale interesate, paguba iminentă, instanţă de executare,

ART. 3 – Tutela administrativă : Prefectul şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pot ataca actele autorităţilor administraţiei publice.

ART. 4 – Excepţia de nelegalitate.

ART. 5 – Actele nesupuse controlului (actele administrative ale autorităţilor publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul ; actele de comandament cu caracter militar).

ART. 6 – Actele administrativ-jurisdicţionale.


CAP. 2. Procedura de solutionare a cererilor în contenciosul administrativ

ART. 7 - Procedura prealabila : solicitarea revocării, plângerea prealabilă. Excepţiile de la procedura prealabilă.

ART. 8 - Obiectul actiunii judiciare. Regula dupa care principiul libertatii contractuale este subordonat principiului prioritatii interesului public.

ART. 9 - Actiunile împotriva ordonantelor Guvernului. Excepţia de neconstituţionalitate.

ART. 10 - Instanta competenta.

ART. 11 - Termenul de introducere a actiunii (termenul de prescripţie şi termenul de decădere).

ART. 12 - Documentele necesare.

ART. 13 - Citarea partilor, relatii

ART. 14 - Suspendarea executarii actului

ART. 15 - Solicitarea suspendarii prin actiunea principala

ART. 16 - Introducerea în cauza a functionarului

ART. 17 - Judecarea cererilor

ART. 18 - Solutiile pe care le poate da instanta

ART. 19 - Termenul de prescriptie pentru despagubiri

ART. 20 - Recursul

ART. 21 - Judecarea recursului în situatii deosebite


CAP. 3 - Procedura de executare

ART. 22 - Titlul executoriu

ART. 23 - Obligatia publicarii

ART. 24 - Obligatia executarii

ART. 25 - Instanta de executare

ART. 26 - Actiunea în regres


CAP. 4 - dispozitii tranzitorii si finale

ART. 27 - Judecarea cauzelor aflate pe rol

ART. 28 - Completarea cu dreptul comun

ART. 29 - Corelarea terminologica

ART. 30 - Dispozitii tranzitorii

ART. 31 - Intrarea în vigoare

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO