sâmbătă, 23 mai 2009

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public - index tematic pe articole

CAP. 1 - Dispozitii generale

ART. 1 – Definirea accesului liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public

ART. 2 – Explicaţii: autoritate sau instituţie publică ; informaţie de interes public ; informaţie cu privire la datele personale


CAP. 2 - Organizarea si asigurarea accesului la informatiile de interes public

SECTIUNEA 1 - Dispozitii comune privind accesul la informatiile de interes public

ART. 3 – Accesul la informaţiile de interes public prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice

ART. 4 – Organizarea de compartimente specializate de informare şi relaţii publice

ART. 5 – Lista informaţiilor de interes public care se comunică din oficiu

ART. 6 – Solicitarea de informaţii de interes public

ART. 7 – Obligaţia răspunderii la solicitarea informaţiilor de interes public

ART. 8 – Solicitarea verbală de informaţii de interes public

ART. 9 – Realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publică

ART. 10 – Excepţii de la art. 7-9

ART. 11 – Persoanele care efectuează studii şi cercetări

ART. 12 – Informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor

ART. 13 – Informaţiile care favorizează încălcarea legii de către o autoritate publică nu pot fi considerate informaţii clasificate

ART. 14 – Informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului


SECTIUNEA a 2-a - Dispozitii speciale privind accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public

ART. 15 – Accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public

ART. 16 – Desemnarea unui purtător de cuvânt

ART. 17 – Organizarea conferinţelor de presă

ART. 18 – Acreditarea ziariştilor

ART. 19 – Accesul presei

ART. 20 – Informaţiile furnizate de autorităţile publice nu se publică obligatoriu


CAP. 3 – Sanctiuni

ART. 21 – Refuzul angajatului unei autorităţi publice să aplice prevederile prezentei legi

ART. 22 – Plângerea la secţia de contencios administrativ


CAP. 4 - Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 23 – Intrarea în vigoare ; normele metodologice

ART. 24 – Măsurile necesare pentru ca informaţiile de interes public să devină disponibile în mod progresiv prin intermediul unor baze de date informatizate accesibile publicului

ART. 25 - Abrogări

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO