sâmbătă, 23 mai 2009

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia - index tematic pe articole

CAP. 1 - Dispoziţii generale

ART. 1 - Dreptul de proprietate publică (titular; obiect)

ART. 2 – Exercitarea posesiei

ART. 3 – Alcătuirea domeniului public

ART. 4 – Domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale

ART. 5 – Dreptul de proprietate publică (reglementat prin prezenta lege) ; dreptul de proprietate privată al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale (reglementat prin dreptul comun)

ART. 6 – Regimul bunurilor dobândite de stat în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989


CAP. 2 - Regimul juridic al proprietãţii publice

ART. 7 – Dobândirea dreptului de proprietate publică

ART. 8 – Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public

ART. 9 – Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale şi invers

ART. 10 – Trecerea din domeniul public în domeniul privat

ART. 11 – Trăsăturile bunurilor din domeniul public (inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile)

ART. 12 – Dreptul de administrare a bunurilor din domeniul public

ART. 13 – Servituţile asupra bunurilor din domeniul public

ART. 14 – Închirierea bunurilor proprietate publică

ART. 15 – Licitaţia publică pentru concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică

ART. 16 – Destinaţia sumelor provenite din închirierea bunurilor proprietate publică

ART. 17 – Folosinţa gratuită a imobilelor din patrimoniul statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale


CAP. 3 - Dispoziţii finale

ART. 18 – Evidenţa contabil-financiară a bunurilor care alcătuiesc domeniul public

ART. 19 – Inventarul bunurilor din domeniul public I

ART. 20 – Inventarul bunurilor din domeniul public II

ART. 21 - Inventarul bunurilor din domeniul public III

ART. 22 – Înregistrarea operaţiunilor de modificare a regimului juridic al bunurilor din domeniul public

ART. 23 – Litigiile privind delimitarea domeniului public

ART. 24 – Normele metodologice

ART. 25 – Înţelesul sintagmei domeniu public

ART. 26 – Elaborarea proiectului de lege privind restituirea în natura sau în echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv de stat în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

ART. 27 – Intrarea în vigoare ; abrogări

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO