joi, 6 ianuarie 2011

Teste grile contracte speciale, III

01. Locaţiunea este un contract:
a) translativ de proprietate;
b) unilateral;
c) cu executare succesivă.

02. Chiria datorată pentru folosinţa lucrului închiriat:
a) se stabileşte numai în bani;
b) trebuie să fie determinată sau cel puţin determinabilă ;
c) trebuie plătită la domiciliul locatorului.

03. Cheltuielile prilejuite de predarea lucrului închiriat :
a) sunt în sarcina locatorului ;
b) aparţin, în exclusivitate, locatarului ;
c) nu există prevederi exprese în acest sens.

04. Locatorul trebuie să efectueze :
a) numai reparaţiile importante;
b) toate reparaţiile lucrului închiriat;
c) numai reparaţiile minore.

05. Sublocaţiunea:
a) este permisă dacă există o clauză expresă în contract;
b) trebuie să îmbrace forma autentică;
c) reprezintă un alt contract de locaţiune.

06. Cesiunea contractului de locaţiune :
a) este similară cu sublocaţiunea ;
b) trebuie să fie acceptată de către locatar, pentru a fi opozabilă ;
c) constituie o cedare a locului contractual al locatarului.

07. Tacita relocaţiune :
a) nu poate fi exclusă printr-o clauză contractuală expresă ;
b) prelungeşte efectele locaţiunii ;
c) operează numai în contractele cu durată nedeterminată.

Soluţii:
01. c
02. b
03. a
04. a
05. c
06. c
07. b

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO