sâmbătă, 11 iunie 2011

Alte întrebări la dreptul muncii (I)

01. Daţi exemple de raporturi juridice care presupun muncă dar nu aparţin ramurii dreptului muncii

Răspuns:

a) raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici;
b) raporturile de muncă bazate pe un contract de voluntariat;
c) raporturile bazate pe convenţii civile;
d) munca bazată pe baza unor obligaţii legale (munca de natură administrativă sau penal-execuţională).

02. În ce constă capacitatea juridică a angajatorului?

Răspuns:

a) angajatorul persoană juridică poate încheia contracte individuale de muncă din momentul dobândirii personalităţii juridice;
b) angajatorul persoană fizică trebuie să îndeplinească condiţia deplinei capacităţi de exerciţiu, potrivit regulilor dreptului civil (să fi împlinit vârsta de 18 ani).

03. Care este vârsta la care în dreptul muncii o persoană fizică dobândeşte capacitatea deplină de a încheia un contract individual de muncă?

Răspuns:
16 ani.

04. În ce condiţii poate încheia un contract de muncă minorul aflat între 15 şi 16 ani?

Răspuns:
Numai cu încuviinţarea reprezentanţilor legali (capacitate restrânsă de a se încadra în muncă).

05. Cine are incapacitatea generală de a încheia un contract de muncă?

Răspuns:

a) minorii care nu au împlinit 15 ani;
b) persoanele puse sub interdicţie.

06. Enumeraţi principalele incompatibilităţi (restrângeri ale capacităţii juridice) prevăzute de lege

Răspuns:

a) incompatibilităţi ce vizează vârsta;
b) incompatibilităţi ce concretizează protecţia tinerilor şi femeilor;
c) incompatibilităţi privind apărarea avutului public sau privat;
d) incompatibilităţi ce vizează funcţii ce presupun o anumită autoritate morală şi exemplu de probitate şi corectitudine;
e) incompatibilităţi privind specificul activităţii didactice;
f) incompatibilităţi privind capacitatea juridică a străinilor.

07. Care sunt trăsăturile consimţământului cerute la încheierea contractului individual de muncă?

Răspuns:

a) să fie exprimat clar, în cunoştinţă de cauză, cu intenţia producerii de efecte juridice;
b) să fie exteriorizat;
c) să nu fie afectat de vicii de consimţământ.

08. Care este obiectul contractului individual de muncă?

Răspuns:

a) pentru salariat: prestarea muncii;
b) pentru angajator: salarizarea muncii.

09. Care este cauza contractului individual de muncă?

Răspuns:
Cauza reprezintă scopul urmărit de părţi:
a) pentru salariat: salariul;
b) pentru angajator: prestarea muncii aducătoare de profit.

10. Enumeraţi condiţiile specifice privind încheierea contractului individual de muncă

Răspuns:

a) obligaţia de informare;
b) examenul medical;
c) repartizarea în muncă;
d) avize şi autorizaţii;
e) condiţii de studii;
f) condiţii de vechime şi stagiu;
g) verificarea aptitudinilor şi pregătirii profesionale.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO