duminică, 12 iunie 2011

Alte întrebări la dreptul muncii (VI)

01. Definiţi disciplina muncii

Răspuns:
Ordinea necesară în cadrul exercitării raporturilor juridice de muncă şi în cadrul unui colectiv de salariaţi, ce presupune respectarea de către aceştia a unor reguli sau norme de conduită, garanţie a desfăşurării în condiţii de eficienţă a procesului muncii.

02. Definiţi abaterea disciplinară

Răspuns:
O faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către un salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern,
contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

03. Enumeraţi cauzele de nerăspundere disciplinară

Răspuns:

a) legitimă apărare;
b) starea de necesitate;
c) constrângerea fizică sau morală;
d) cazul fortuit şi forţa majoră;
e) eroarea de fapt;
f) executarea unui ordin legal de serviciu.

04. Cu ce se poate cumula răspunderea disciplinară?

Răspuns:

a) cu răspunderea patrimonială;
b) cu răspunderea contravenţională;
c) cu răspunderea penală.

05. Clasificaţi sancţiunile disciplinare în raport de persoanele cărora li se aplică

Răspuns:

a) sancţiuni generale prevăzute de Codul muncii;
b) sancţiuni speciale prevăzute în statute de personal sau disciplinare.

06. Clasificaţi sancţiunile disciplinare în raport de efectele produse

Răspuns:

a) sancţiuni cu efect precumpănitor moral;
b) sancţiuni cu efect precumpănitor material.

07. În ce constă răspunderea patrimonială?

Răspuns:
Obligarea salariatului care a produs paguba să acopere prejudiciul cu bunurile sale proprii, în primul rând cu salariul.

08. Enumeraţi categoriile de angajaţi care pot răspunde patrimonial

Răspuns:

a) cei cu contract de muncă pe durată nedeterminată;
b) cei cu contract de muncă pe durată determinată;
c) cei cu contract de muncă cu timp parţial;
d) cei cu contract de muncă la domiciliu;
e) cei cu contract de ucenicie;
f) cei care se află în detaşare.

09. Enumeraţi categoriile de angajaţi care nu pot răspunde patrimonial

Răspuns:

a) elevii şi studenţii aflaţi în practică;
b) funcţionarii publici;
c) cei care au încheiat contracte civile de prestări servicii;
d) cei care desfăşoară munca de voluntariat;
e) administratorii cu contract de mandat;
f) cenzorii şi lichidatorii unei societăţi comerciale;
g) persoanele care se află în delegaţie la o altă unitate pe care o prejudiciază.

10. Care este cuantumul ratelor lunare plătite de salariat în temeiul răspunderii patrimoniale?

Răspuns:
O treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi, împreună cu celelalte reţineri, jumătate din salariul respectiv.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO