luni, 13 iunie 2011

Noi întrebări şi răspunsuri de dreptul muncii (03)

01. Care sunt cele două componente ale pieţei muncii?

Răspuns:

a) cererea de forţă de muncă;
b) oferta de forţă de muncă.

02. Ce este cererea de forţă de muncă?

Răspuns:
Necesarul de munca salariata la un anumit moment dat pentru desfasurarea activitatii angajatorilor, persoane juridice si persoane fizice. Expresia ei sintetica o constituie numarul de locuri de munca existent.

03. Ce este oferta de forţă de muncă?

Răspuns:
Totalul persoanelor apte de munca disponibile sa se angajeze si sa devina salariati.

04. Enumeraţi caracteristicile pieţei muncii

Răspuns:

a) este piata cea mai organizata si reglementata;
b) este cea mai sensibila;
c) confruntarea dintre cerere si oferta pe piata muncii are loc cu directa implicare a puterii de stat – legislativa, executiva, judecatoreasca;
d) este o piata contractuala, în care negocierea si contractul sunt instrumente fundamentale de reglare a cererii si ofertei de forta de munca;
e) are în functionarea sa o anumita predispozitie spre conflict, ceea ce determina un echilibru relativ fragil.

05. Enumeraţi principalele obiective ale formării profesionale

Răspuns:

a) obtinerea unei calificari profesionale;
b) adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca;
c) actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului sau locului de munca si perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza;
d) reconversia profesionala determinata de restructurari socio-economice;
e) dobândirea unor cunostinte avansate, a unor metode si procedee moderne necesare pentru realizarea activitatilor profesionale;
f) prevenirea riscului somajului;
g) promovare în munca si dezvoltarea carierei profesionale.

06. Ce este contractul de calificare profesională?

Răspuns:
Contractul de calificare profesionala se utilizeaza, cu precadere, în cazul salariatilor care nu au dobândit pâna la data încheierii contractului lor de munca, prin studii, o meserie sau profesie, precum si în cazul celor care trebuie sa-si schimbe meseria ori profesia pentru a-si mentine calitatea de salariat la acel angajator.

Durata contractului de calificare este prevazuta între o limita minima (de 6 luni) si una maxima (de 2 ani). Durata concreta, asadar, va fi stabilita de cele doua parti ale contractului în functie de complexitatea meseriei sau profesiei ce urmeaza a fi exercitata.

07. Ce este contractul de ucenicie la locul de muncă?

Răspuns:
Un contract individual de munca de tip particular, încheiat pe durata determinata, în temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic, se obliga sa se pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumita angajator, care se obliga sa-i asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii profesionale.

08. Definiţi contractul colectiv de muncă

Răspuns:
Orice acord scris referitor la conditiile de munca, încheiat între un angajator, un grup de angajatori sau o asociatie patronala, pe de o parte, si una sau mai multe organizatii reprezentative ale salariatilor, pe de alta parte, reprezentantii salariatilor fiind alesi sau mandatati de catre cei pe care îi reprezinta, conform dispozitiilor din fiecare legislatie nationala.

09. Care este natura convenţiei colective de muncă?

Răspuns:
Este un act sui generis, fiind în acelasi timp, act juridic (contract, conventie), sursa de drepturi si obligatii subiective si reciproce ale partilor si totodata, izvor de drept, fiind, sub acest aspect, o norma conventionala, negociata.

10. Enumeraţi caracterele contractului colectiv de muncă

Răspuns:

a) contract sinalagmatic;
b) contract cu titlu oneros şi comutativ;
c) contract care presupune prestaţii succesive;
d) contract numit;
e) contract solemn;
f) reprezintă o excepţie de la principiul relativităţii efectelor contractului.

11. La ce niveluri se pot încheia contracte colective de muncă?

Răspuns:

a) angajator;
b) grupuri de angajatori;
c) ramuri de activitate;
d) naţional.

12. Care este ierarhizarea contractelor colective?

Răspuns:

a) contractul colectiv la nivel naţional;
b) contractele colective la nivel de ramuri;
c) contractele colective la nivelurile grupurilor de angajatori;
d) contractele colective la nivelul angajatorilor.

13. Care este principala consecinţă a ierarhizării contractelor colective?

Răspuns:
Prevederile oricarui contract colectiv la nivel superior sunt considerate niveluri
minime de la care începe negocierea contractelor colective de munca la nivelurile inferioare.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO