luni, 6 iunie 2011

Grila 44 drept succesoral

Sunt incapabili absolut de a primi legate:
a) persoanele neconcepute;
b) ofiţerii de marină rude cu testatorul;
c) tutorele, de la minorul aflat sub ocrotirea sa;
d) medicii, de la cei care îi tratează.

Soluţii:

a) se reţine – (pentru a moşteni trebuie ca persoana care succede "să existe la momentul deschiderii moştenirii", art. 654 C.civ.);
b) nu se reţine – (art. 883 C.civ. prevede că testamentul făcut pe mare în timpul unei călătorii nu poate fi făcut în favoarea ofiţerilor acelui vas, afară de cazul în care sunt rude cu dispunătorul);
c) nu se reţine – (din dispoziţiile art. 809 C.civ. rezultă că minorii nu pot dispune în favoarea tutorilor lor atâta timp cât socotelile tutelei nu au fost date şi primite; alin. 3 al aceluiaşi art. exceptează de la această incapcitate tutorii care sunt ascendenţi ai pulilului lor);
d) nu se reţine – (excepţiile vizează medicii şi farmaciştii care primesc prin testament un legat cu titlu particular remuneratoriu – art. 810 alin. 2 pct. 1 C.civ., la care se adaugă situaţia în care medicii sunt rude până la gradul patru cu dispunătorul (pct. 2).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO