duminică, 12 iunie 2011

Alte întrebări la dreptul muncii (III)

01. Care este regula modificării unui contract de muncă?

Răspuns:
Contractul individual de muncă se modifică numai cu acordul părţilor. În mod excepţional, se poate modifica unilateral în cazurile şi condiţiile prevăzute de Codul muncii.

02. Enumeraţi elementele la care se referă modificarea contractului individual de muncă

Răspuns:

a) locul muncii;
b) felul muncii;
c) durata contractului;
d) salariul;
e) condiţiile de muncă;
f) timpul de muncă şi timpul de odihnă.

03. Ce este trecererea temporară în altă muncă?

Răspuns:
O modificare unilaterală a contractului de muncă, pe o perioadă limitată de timp, în temeiul căreia salariatul prestează muncă într-o altă funcţie sau meserie decât cea prevăzută iniţial în contract.

04. De câte feluri este trecerea temporară în altă muncă?

Răspuns:
a) cu consimţământul salariatului;
b) fără consimţământul salariatului.

04. În ce situaţii are loc trecerea temporară în altă muncă cu consimţământul salariatului?

Răspuns:

a) în cazul girării unei funcţii vacante;
b) în cazul înlocuirii unei persoane care lipseşte temporar de la serviciu iar angajatorul este obligat să-i păstreze postul;
c) în orice altă situaţie cu condiţia nelezării drepturilor minimale ale salariatului prevăzute de lege, contractul colectiv de muncă aplicabil sau contractul individual de muncă.

05. În ce situaţii are loc trecerea temporară în altă muncă fără consimţământul salariatului?

Răspuns:

a) în caz de forţă majoră;
b) cu titlu de sancţiune disciplinară;
c) ca măsură de protecţie a salariatului (salariat suferind, pensioane de invaliditate de gradul III, femei gravide sau care alăptează).

06. Care sunt concediile legate de maternitate?

Răspuns:

a) concediul de maternitate propriu-zis, cu o durată de 126 de zile, acordat în două etape: concediu medical prenatal (63 de zile) şi concediu medical postnatal (63 de zile);
b) concediu de risc maternal, pe o perioadă de maxim 120 de zile, dacă locul de muncă prezintă riscuri pentru sănătatea gravidei, cu repercursiuni asupra sarcinii şi alăptării.

07. Care este durata concediului de creştere a copilului?

Răspuns:
2 ani, iar în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani.

08. Ce este concediul pentru incapacitate temporară de muncă?

Răspuns:
Este un concediu care se acordă atunci când, din cauza bolii, salariatul nu poate presta munca. Starea de incapacitate poate fi generată de:
a) o boală obişnuită;
b) accidente de muncă;
c) accidente în afara muncii;
d) boli profesionale.

09. Ce este carantina?

Răspuns:
O perioadă în care salariaţii nu au acces la locul de muncă, fiind lipsiţi de drepturi salariale, primind în schimb o indemnizaţie de asigurări sociale.

10. Enumeraţi situaţiile de suspendare a contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului

Răspuns:

a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, sau în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
b) concediu de îngrijirea copilului în vârstă de până la 7 ani, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
c) concediu paternal;
d) concediu pentru formare profesională din iniţiativa angajatorului;
e) exercitarea unei funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata mandatului;
f) participarea la grevă.

11. Enumeraţi situaţiile de suspendare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului

Răspuns:

a) pe durata cercetării disciplinare prealabile;
b) suspendarea ca sancţiune disciplinară;
c) în cazul formulării unei plângeri penale împotriva salariatului de către angajator sau trimiterea în judecată a salariatului pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută;
d) suspendarea în cazul întreruperii temporare a activităţii;
e) detaşarea.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO