duminică, 12 iunie 2011

Alte întrebări la dreptul muncii (IV)

01. Care sunt cele două condiţii specifice pentru încheierea valabilă a unui contract de muncă pe durată determinată?

Răspuns:

a) redactarea într-o formă scrisă a contractului (condiţie ad validitatem);
b) precizarea duratei pentru care se încheie.

02. Care este durata maximă pe care se încheie contractul individual de muncă?

Răspuns:
24 de luni. Prin excepţie, poate fi mai mult atunci când contractul pe durată determinată s-a încheiat în vederea înlocuirii unui salariat al cărui contract a fost suspendat.

03. Care este numărul maxim de contracte care se pot încheia între aceleaşi părţi înlăuntrul termenului de 24 de luni?

Răspuns:
3

04. Ce este contractul de muncă cu timp parţial?

Răspuns:
Contractul de muncă încheiat pentru o fracţiune de normă ce nu poate fi mai mică de 2 ore pe zi (şi 10 ore pe săptămână).

05. Care este consecinţa lipsei formei scrise în cazul contractului de muncă cu timp parţial?

Răspuns:
Concluzia că s-a încheiat pentru normă întreagă.

06. Enumeraţi elementele pe care trebuie să le cuprindă contractul de muncă cu timp parţial

Răspuns:

a) durata muncii şi repartizarea programului de lucru;
b) condiţiile în care se poate modifica programul de lucru;
c) interdicţia de a efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.

07. Enumeraţi drepturile ce se acordă integral salariatului angajat cu timp parţial

Răspuns:

a) dreptul la demnitate în muncă;
b) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
c) dreptul la egalitate de şanse şi tratament;
d) dreptul la negociere colectivă;
e) dreptul de a adera la un sindicat, etc.

08. Enumeraţi drepturile ce se acordă salariatului angajat cu timp parţial proporţional cu timpul lucrat

Răspuns:

a) drepturile salariale;
b) indemnizaţia aferentă concediului.

09. Ce este contractul de muncă la domiciliu?

Răspuns:
Sunt consideraţi cu munca la domiciliu cei care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin.

10. Ce trebuie să conţină contractul de muncă la domiciliu?

Răspuns:

a) precizarea că munca se desfăşoară la domiciliu;
b) programul de control al angajatorului şi modalitatea de a se efectua;
c) asigurarea transportului materiilor prime, materialelor şi produselor finite, de către angajator.

11. Ce este munca prin agent de muncă temporară?

Răspuns:
Munca prestată de un salariat temporar care, prin dispoziţia agentului de muncă temporară, prestează munca în favoarea unui utilizator.

12. Care sunt părţile în raportul de muncă temporară?

Răspuns:

a) salariatul temporar;
b) utilizatorul;
c) agentul de muncă temporară.

13. Care sunt tipurile de activităţi care pot fi desfăşurate prin această muncă temporară?

Răspuns:

a) înlocuirea unui salariat al cărui contract este suspendat;
b) prestarea unor activităţi cu caracter sezonier;
c) prestarea unor activităţi specializate ori ocazionale.

14. Cu cine se află în raporturi de muncă salariatul temporar?

Răspuns:
Cu agentul de muncă temporară, cu care încheie un contract individual de muncă, în formă scrisă, pe durata unei misiuni temporare.

15. Care sunt elementele pe care trebuie să le cuprindă contractul de muncă temporară?

Răspuns:

a) condiţiile în care se desfăşoară misiunea;
b) durata misiunii;
c) identitatea şi sediul utilizatorului;
d) modalităţile de remunerare a salariatului temporar.

16. Care este perioada maximă a misiunii de muncă temporară?

Răspuns:
12 luni, durata misiunii putând fi prelungită o singură dată, fără ca ambele perioare reunite să depăşească 18 luni.

17. Cum operează răspunderea disciplinară în cazul contractului de muncă temporară?

Răspuns:
Numai în cadrul raporturilor existente între salariat şi agentul de muncă temporară, acesta din urmă fiind singurul în drept să aplice sancţiuni disciplinare.

18. Ce este contractul de punere la dispoziţie?

Răspuns:
Un act juridic încheiat între agentul de muncă temporară şi utilizator. Se încheie în formă scrisă şi are caracter comercial, cu clauze negociabile de părţi.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO