sâmbătă, 11 iunie 2011

Alte întrebări la dreptul muncii (II)

01. Enumeraţi clauzele obligatorii care trebuie să fie conţinute de contractul individual de muncă

Răspuns:

a) obiectul contractului individual de muncă;
b) durata contractului individual de muncă;
c) locul muncii;
d) felul muncii;
e) condiţiile de muncă;
f) timpul de muncă şi de odihnă;
g) salariul;
h) protecţia muncii.

02. În ce constă durata contractului individual de muncă?

Soluţii:
De regulă, un contract individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată şi numai în cazuri de excepţie pe durată determinată.

03. Ce sunt condiţiile de muncă?

Soluţii:
Concretizarea locului muncii. Condiţiile de muncă pot fi:
a) normale;
b) deosebite;
c) speciale.

04. De câte feluri poate fi timpul de muncă?

Soluţii:

a) uniform;
b) neuniform;
c) de zi;
d) de noapte.

05. Enumeraţi clauzele facultative din contractul individual de muncă

Soluţii:

a) clauza de conştiinţă;
b) clauza de risc;
c) clauza de obiectiv (de rezultat);
d) clauza de mobilitate;
e) clauza de stabilitate;
f) clauza de confidenţialitate;
g) clauza de neconcurenţă.

06. Ce este clauza de risc?

Răspuns:
Este folosită de părţi acolo unde felul muncii sau locul muncii presupune riscuri foarte mari pentru salariat. În virtutea ei, salariatul poate beneficia de:
a) echipamente speciale de protecţie;
b) sporuri financiare;
c) program de lucru, etc.

07. Ce este clauza de obiectiv (de rezultat)?

Răspuns:
Impune salariatului să atingă un anumit rezultat.

08. Ce este clauza de mobilitate?

Răspuns:
Permite părţilor să stabilească că, în considerarea specificului muncii, executarea obligaţiilor de serviciu nu se realizează într-un loc stabil de muncă.

09. Ce este clauza de stabilitate?

Răspuns:
Are rolul de a garanta salariatului menţinerea sa în unitate o perioadă certă de timp. Reduce riscul ca angajatorul să procedeze la concediere pe perioada înscrisă în contract.

10. Ce este clauza de confidenţialitate?

Răspuns:
Clauza prin care părţile convin ca, pe durata contractului de muncă şi după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informaţii de care au luat la cunoştinţă în timpul executării contractului.

11. Prin ce se caracterizează clauza de confidenţialitate?

Răspuns:

a) nu este limitată în timp;
b) efectele ei pot continua şi după încetarea contractului individual de muncă, indiferent de cauza încetării;
c) angajatorul nu este obligat la remunerare;
d) are caracter bilateral;
e) are caracter facultativ.

12. Faceţi diferenţa dintre obligaţia generală de fidelitate şi clauza de neconcurenţă

Răspuns:
Obligaţia generală de fidelitate revine oricărui salariat şi constă în a urmări, prin prestaţia efectuată, interesele legitime ale angajatorului şi de a se abţine de la orice acţiune prin care ar fi afectate aceste interese.

Clauza de neconcurenţă îl obligă pe salariat ca, după încetarea contractului de muncă, să nu presteze, în interes propriu sau al unui terţ, o activitate concurenţială, în schimbul unei indemnizaţii de nenconcurenţă lunare de cel puţin 50% din media salariilor brute pe ultimele 6 luni.

13. În ce condiţii îşi produce efectele clauza de neconcurenţă?

Soluţii:
Dacă în cuprinsul contractului sunt prevăzute următoarele elemente:
a) activităţile interzise salariatului la data încetării contractului;
b) cuantumul indemnizaţiei de neconcurenţă;
c) perioada pentru care îşi produce efectele clauza de neconcurenţă;
d) terţii în favoarea cărora se interzice prestarea activităţii;
e) aria geografică unde salariatul se află în reală competiţie cu angajatorul său.

14. Care este perioada maximă în care clauza de neconcurenţă îşi poate produce efectele?

Răspuns:
2 ani.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO