vineri, 3 iunie 2011

Grila 17 drept succesoral

Nedemnitatea succesorală:
a) are un caracter strict personal, deci nu produce vreun efect faţă de copiii nedemnului;
b) este o sancţiune civilă ce constă în decăderea moştenitorului legal sau testamentar din dreptul de a culege moştenirea;
c) produce efecte relative.

Soluţii:

a) - nu se reţine (dacă descendenţii nedemnului nu pot veni la moştenire în nume propriu, ei nu pot moşteni prin reprezentarea celui nedemn, soluţie care se desprinde din interpretarea per a contrario a art. 658 C.civ.);
b) - nu se reţine (nedemnitatea succesorală decade din drepturi doar moştnitorul legal, nu şi pe cel testamentar);
c) – se reţine (nedemnul este exclus numai de la moştenirea celui faţă de care s-a făcut vinovat de faptele prevăzute de lege, nu şi de la moştenirea altor rude, care l-au moştenit pe de cujus, în patrimoniul cărora poate regăsi, eventual, elemente ale patrimoniului celui faţă de care a fost nedemn).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO