vineri, 3 iunie 2011

Grila 14 drept succesoral

Actele juridice referitoare la bunurile moştenirii, încheiate de un nedemn cu terţe persoane:
a) în măsura în care sunt menţinute ca valabile, obligă nedemnul la plata de despăgubiri către adevăraţii moştenitori ca şi un posesor de rea-credinţă;
b) sunt desfiinţate toate cu efect retroactiv;
c) sunt menţinute valabile numai dacă sunt acte de conservare şi de administrare.

Soluţii:

a) – se reţine (considerat a fi un posesor de rea credinţă, nedemnul este obligat la restituirea fructelor şi veniturilor bunurilor succesorale pe care le-a perceput sau ar fi trebuit să le perceapă – art. 657 C.civ.);
b) – nu se reţine (dobânditorii de bună credinţă ai bunurilor mobile nu pot fi obligaţi să restituie, pentru că în cazul bunurilor mobile buna credinţă şi posesia înseamnă proprietate; dobânditorii de bună credinţă a bunurilor imobile se pot prevala de principiul error communis facit just);
c) - nu se reţine (avion).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO