vineri, 3 iunie 2011

Grila 16 drept succesoral

În caz de nedemnitate succesorală:
a) efectele se produc şi faţă de descendenţii nedemnului;
b) nedemnul nu este obligat să restituie fructele culese din moştenire;
c) efectele se produc întotdeauna de drept.

Soluţii:

a) se reţine – (dacă descendenţii nedemnului nu pot veni la moştenire în nume propriu, ei nu pot moşteni prin reprezentarea celui nedemn, soluţie care se desprinde din interpretarea per a contrario a art. 658 C.civ.);
b) nu se reţine – (considerat a fi un posesor de rea credinţă, nedemnul este obligat la restituirea fructelor şi veniturilor bunurilor succesorale pe care le-a perceput sau ar fi trebuit să le perceapă – art. 657 C.civ.);
c) se reţine – (instanţa nu face decât să constate nedemnitatea, nu s-o declare).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO