luni, 13 iunie 2011

Noi întrebări şi răspunsuri de dreptul muncii (02)

01. Ce este dialogul social?

Răspuns:
O modalitate simpla si concreta care urmareste explicit realizarea democratiei economico-sociale prin aducerea la masa dialogului, a discutiilor si a negocierilor a celor doi mari parteneri sociali care se întâlnesc atât în procesul muncii, dar si în diverse activitati de gestionare a treburilor societatii.

02. Ce se înţelege prin tripartism?

Răspuns:
Prin acest termen se întelege – tranzactiile, negocierile care se deruleaza (desfasoara) între Stat, – reprezentat prin Guvern – angajatori si, lucratorii care privesc elaborarea si aplicarea politicii economico–sociale.

03. Enumeraţi obiectivele dialogului social

Răspuns:

a) mecanism de schimb al informaţiilor;
b) mecanism de consultare;
c) mecanism de negociere;
d) mecanism de decizie.

04. Ce este parteneriatul social?

Răspuns:
Colaborarea dintre patronat şi sindicate, în scopul rezolvării unor probleme economice şi sociale.

05. Ce este patronul în lumina art. 2 din Legea patronatelor nr. 356/2001?

Răspuns:
Persoana juridica înmatriculata sau persoana fizica autorizata potrivit legii, care
administreaza si utilizeaza capital, indiferent de natura acestuia, în scopul obtinerii de profit în conditii de concurenta, si care angajeaza munca salariata.

06. Ce sunt patronatele?

Răspuns:
Organizatii ale patronilor, autonome, fara caracter politic, înfiintate ca persoane
juridice de drept privat fara scop patrimonial. Un numar de cel putin 15 persoane juridice înmatriculate sau persoane fizice autorizate potrivit legii poate constitui un patronat. Se pot constitui patronate cu un numar de cel putin 5 membri în ramurile în care acestia detin peste 70% din volumul productiei.

07. Care sunt elementele pe care trebuie să le conţină statutul patronatului?

Răspuns:

a) denumirea patronatului, sediul principal si, dupa caz, structurile teritoriale
proprii, cu sau fara personalitate juridica;
b) obiectul de activitate si scopul;
c) patrimoniul initial, marimea si compunerea acestuia, cotizatiile, precum si
alte surse de finantare legale ;
d) drepturile si obligatiile membrilor;
e) organele de conducere;
f) raspunderi;
g) dizolvarea si lichidarea patronatului

08. Enumeraţi principalele scopuri ale patronatelor

Răspuns:

a) reprezinta, promoveaza, sustin si apara interesele economice, tehnice si juridice ale membrilor lor;
b) activeaza pentru deplina libertate de actiune a patronilor în scopul dezvoltarii si eficientizarii activitatii acestora;
c) promoveaza concurenta loiala, în conditiile legii, în scopul asigurarii de sanse egale fiecaruia dintre membrii lor;
d) sunt consultate de Guvern la initierea, elaborarea si promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare, cooperare economica si participa în structurile de coordonare si gestionare a programelor cu Uniunea Europeana;
e) desemneaza reprezentanti la negocierea si încheierea contractelor colective de munca, la alte tratative si acorduri în relatiile cu autoritatile publice si cu sindicatele, precum si în structuri tripartite de conducere si de dialog social.

09. Definiţi sindicatele

Răspuns:
Acele organizatii – persoane juridice independente – constituite în scopul apararii si promovarii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor lor – salariati, functionari publici, alti profesionisti sau persoane în curs
de calificare – prevazute în legislatia muncii interna si în documentele internationale, precum si în contractele colective de munca, ce îsi desfasoara activitatea potrivit statutelor proprii.

10. Enumeraţi trăsăturile caracteristice ale sindicatelor

Răspuns:

a) persoane juridice independente;
b) reunesc persoane ce exercită anumite activităţi profesionale ;
c) constituite în temeiul dreptului de asociere ;
d) funcţionează în baza statutelor proprii ;
e) apără drepturile membrilor, promovează interesele profesionale, economice şi sociale ale acestora.

11. În ce măsură interesele sindicatelor şi ale patronatelor sunt convergente?

Răspuns :
Atât sindicatul, cât si angajatorul urmaresc desfasurarea unei activitati rentabile, eficiente, din care sa rezulte beneficii.

12. În ce măsură interesele sindicatelor şi ale patronatelor sunt divergente ?

Răspuns :
În timp ce patronatul, (conducerea unitatii) urmareste obtinerea unor câstiguri mari cu cheltuieli cât mai mici, sindicatele doresc si ele salarii mai mari pentru membrii lor, conditii de munca mai bune ceea ce presupune cheltuieli sporite pentru angajator, implicit beneficii diminuate.

13. Care sunt prevederile ce nu trebuie să lipsească din statutele organizaţiilor sindicale?

Răspuns:

a) scopul constituirii, denumirea si sediul organizatiei sindicale;
b) modul în care se dobândeste si înceteaza calitatea de membru al organizatiei sindicale;
c) drepturile si îndatoririle membrilor;
d) modul de stabilire si încasare a cotizatiei;
e) organele de conducere, denumirea acestora, modul de alegere si de revocare, durata mandatelor si atributiile lor;
f) conditiile si normele de deliberare pentru modificarea statutului si de adoptare a hotarârilor;
g) marimea si compunerea patrimoniului initial;
h) divizarea, comasarea sau dizolvarea organizatiei sindicale, transmiterea ori, dupa caz, lichidarea patrimoniului, cu specificarea ca bunurile date în folosinta de catre stat vor fi restituite acestuia.

14. Care este numărul minim de membri care pot constitui un sindicat?

Răspuns:
Aceste persoane pot sa-si desfasoare activitatea nu numai la acelasi angajator, ci si la angajatori diferiti, cu conditia însa ca ele sa actioneze în aceeasi ramura sau profesiune.

15. Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei desemnaţi ca membri în organele de conducere ale sindicatului?

Răspuns:

a) să fie membri ai organizaţiei sindicale respective;
b) să aibă capacitate de exerciţiu deplină;
c) sa nu execute pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie sau de exercita o profesiune de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savârsirea infractiunii.

16. Enumeraţi atribuţiile sindicatelor, prevăzute de Codul Muncii

Răspuns:

a) sa fie consultate în cazul concedierilor colective, si sa primeasca informatii relevante în legatura cu acesta;
b) sa primeasca notificarea angajatorului privind intentia de concediere colectiva si sa propuna masuri în vederea evitarii concedierilor ori diminuarii numarului salariatilor concediati;
c) sa-si dea acordul asupra normelor de munca elaborate de angajator;
d) sa-si manifeste acordul cu privire la cumularea zilelor de repaus saptamânal;
e) sa-si dea acordul asupra respingerii solicitarii salariatilor de a beneficia de concedii pentru formare profesionala;
f) sa fie consultate la elaborarea masurilor de securitate si sanatate în munca;
g) sa fie consultate la elaborarea regulamentului intern;
h) sa asiste, printre reprezentanti, la efectuarea cercetarii disciplinare prealabile pe salariatii în cauza – membri ai sindicatelor respective.

17. Ce acţiuni poate întreprinde sindicatul, în sprijinul membrilor săi?

Răspuns :

a) sa sprijine material pe membrii sai în exercitarea profesiunii;
b) sa constituie case de ajutor proprii;
c) sa editeze si sa tipareasca publicatii proprii în vederea cresterii nivelului de cunoastere a membrilor sai si pentru apararea intereselor acestora;
d) sa înfiinteze si sa administreze în interesul membrilor sai unitati de cultura, învatamânt si cercetare în domeniul activitatii sindicale, unitati economico-sociale, comerciale, asigurari, precum si banca proprie pentru operatiuni financiare în lei si în valuta;
e) sa constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor sai;
f) sa organizeze si sa sprijine material si financiar activitatea sportiva în asociatii si în cluburi sportive, precum si activitati cultural-artistice.

18. Ce este o federaţie sindicală?

Răspuns :
Doua sau mai multe organizatii sindicale constituite la nivelul unor unitati
diferite din aceeasi ramura de activitate sau profesiune.

19. Ce este o confederaţie sindicală ?

Răspuns :
Doua sau mai multe federatii sindicale din ramuri de activitate sau profesiuni
Diferite.

20. Ce este o uniune sindicală?

Răspuns:
Federatiile sindicale si confederatiile pot constitui, din sindicatele componente, uniuni sindicale.

21. Care este singura formă de dizolvare a organizaţiilor sindicale?

Răspuns:
Prin hotarârea membrilor sau a delegatilor acestora adoptata conform statutelor proprii.

22. Enumeraţi mijloacele specifice pe care sindicatele au dreptul să le folosească în vederea atingerii scopului pentru care au fost create

Răspuns:

a) negocierile;
b) procedurile de soluţionare a litigiilor (mediere, arbitraj, conciliere);
c) petiţia;
d) protestul;
e) mitingul;
f) demonstraţia;
g) greva.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO