miercuri, 3 iunie 2009

Drept civil - test grila (I)

1) În categoria izvoarelor dreptului civil trebuie încadrate si:
a. reglementãrile internationale (conventii, pacte, acorduri);
b. actele normative adoptate de un ministru (ordin, instructiune, regulament etc.)
c. jurisprudenta

1. a+b
2. b+c
3. a+c

2) Iesirea din vigoare a legii civile se produce prin:
a. abrogarea ei implicitã;
b. abrogarea ei expresã;
c. desuetudine.

1. a+b
2. b+c
3. a+c

3) Egalitatea pãrtilor (subiectilor) raportului juridic civil reprezintã:
a. egalitatea acestora în fata legii civile;
b. egalitatea juridicã a vointelor pãrtilor raportului juridic civil;
c. egalitatea realã, materialã între pãrtile raportului juridic civil.

1. b
2. c
3. a

4) Obligatia conjunctã:
a. presupune cã datoria sau, dupã caz, creanta este divizibilã;
b. se mai numeste si obligatie solidarã;
c. existã, în cazul pluralitãtii active, numai dacã a fost prevãzutã expres în actul juridic civil.

1. a
2. b
3. c

5) Cesiunea de creantã:
a. presupune, pentru valabilitatea ei, consimtãmântul debitorului cedat;
b. este un mijloc juridic direct de schimbare a persoanei creditorului;
c. este o exceptie realã de la principiul relativitãtii efectelor actului juridic.

1. a
2. b
3. c

6) Schimbarea debitorului se poate realiza prin intermediul:
a. subrogatiei personale;
b. delegatiei perfecte;
c. cesiunii datoriei, indiferent dacã existã sau nu consimtãmântul creditorului

1. a
2. b
3. c

7) Categoria drepturilor reale accesorii include, printre altele:
a. dreptul de servitute;
b. dreptul de ipotecã;
c. posesia

1. a
2. b
3. c

8) Dreptul real si dreptul de creantã se aseamãnã, printre altele, prin aceea cã:
a. au determinate atât subiectul activ, cât si subiectul pasiv;
b. sunt evaluabile pecuniar;
c. sunt însotite de prerogativa preferintei.

1. b
2. c
3. a

9) Abuzul de drept subiectiv civil:
a. înseamnã depãsirea limitelor externe, de ordin material sau juridic, ale dreptului respectiv;
b. constituie o exceptie de la principiul pacta sunt servanda;
c.presupune, printre altele, exercitarea dreptului subiectiv cu rea-credintã

1. a
2. b
3. c

10) Prin obligati de „a da” se întelege îndatorirea:
a. de a preda un lucru;
b. de a transmite un drept de creantã;
c. de a transmite sau a constitui un drept real

1. a
2. b
3. c

11) Constituie o obligatie de mijloace:
a. obligatia pe care si-o asumã medicul de a depune toatã priceperea sa în tratarea pacientului;
b. obligatia de a câstiga un anumit proces, asumatã de avocat fatã de clientul sãu;
c. obligatia de a preda un anumit lucru.

1. a
2. b
3. c

12) Obligatiile naturale:
a. nu se bucurã de vreo sanctiune (protectie) juridicã;
b. pot fi valorificate numai pe cale de exceptie (apãrare);
c. sunt îndatoriri care decurg din regulile de convietuire socialã

1. a
2. b
3. c

13) Este un imobil prin obiectul la care se aplicã:
a. fondul de comert;
b. dreptul de creantã corelativ obligatiei debitorului de a constitui un drept de superficie;
c. dreptul de proprietate asupra unui teren.

1. a
2. b
3. c

14) Dupã cum pot fi înlocuite sau nu în executarea unei obligatii, fãrã a afecta valabilitatea plãtii, bunurile se clasificã în:
a. divizibile si indivizibile;
b. frugifere si nefrugifere;
c. fungibile si nefungibile.

1. a
2. b
3. c

15) Nu pot forma obiectul executãrii silite a debitorului:
a. bunurile incorporale;
b. obiectele de cult religios, dacã nu sunt mai multe de acelasi fel;
c. bunurile insesizabile

1. a+b
2. b+c
3. a+c

16) Categoria bunurilor incorporale include:
a. dreptul de proprietate asupra unui bun mobil prin natura lui;
b. titlurile de valoare;
c. toate drepturile subiective

1. a
2. b
3. c

17) Pentru a fi încuviintatã de instantã, proba trebuie sã îndeplineascã, printre altele, urmãtoarele conditii:
a. sã fie utilã;
b. sã aibã legãturã cu pricina;
c. sã fie de naturã sã conducã la rezolvarea cauzei.

1. a+b
2. b+c
3. a+c

18) Faptele care trebuie sã fie dovedite sunt:
a. faptele materiale exteriorizate;
b. faptele cunoscute personal de judecãtor;
c. faptele constante

1. a+b
2. b+c
3. a+c

19) În ce priveste puterea doveditoare a înscrisului autentic, fac dovada pânã la proba contrarie:
a. mentiunile ce reprezintã constatãrile personale ale agentului instrumentator;
b. mentiunile ce privesc declaratiile pãrtilor fãcute în fata organului instrumentator;
c. mentiunile strãine de obiectul înscrisului.

1. a
2. b
3. c

20) Prezumtiile simple, judecãtoresti:
a. sunt nelimitate ca numãr;
b. sunt relative;
c. nu sunt susceptibile de rãsturnare prin alte mijloace de probatiune admise de lege.

1. a+b
2. b+c
3. a+c


Soluţii:

1. a+c
2. a+b
3. b
4. a
5. b
6. a
7. b
8. c
9. c
10. a
11. c
12. a
13. b
14. c
15. a+c
16. c
17. b+c
18. a+c
19. b
20. a+b

4 Comentários:

Radu Iliescu spunea...

Comentariile vagi, neargumentate si tendentioase (de genul: acest blog este blond, sau contine erori) vor fi sterse.

Comentariile precise, argumentate, chiar daca nu sunt agreate de blogmaster, vor ramane pe blog si vor face eventual subiectul unor controverse.

ioana23 spunea...

Acest site ma ajuta foarte mult in pregatirea mea pentru examene. va multumesc ca existati.

Andreea Alexandra spunea...

nu inteleg...de exemplu la intrebarea 8, scrie ca raspunsul corect e "c".. dar dreptul real si cel de creanta nu se aseamana ca au prerogativa preferintei...doar cel real il are.. si raspunsul ar corect ar fi "b",deoarece amandoua sunt patrimoniale (evaluabile pecuniar).

Eraze 360 spunea...

Si raspunsul de la intrebarea 10 este gresit. Obligatia de a da este ogligatia de a transmite sau constitui un drept, nu de a preda un lucru.

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO