vineri, 19 iunie 2009

Întrebări drept administrativ (V)

1) Care este modul de constituire şi componenţa Guvernului?

Procedura de constituire şi de învestire a Guvernului este reglementată în textele Constituţiei. Mai întâi, Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament [art. 103 alin. (1) din Constituţie].

Persoana desemnată drept candidat la funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului [art. 103 alin. (2) din Constituţie].

Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Pe baza votului de încredere acordat de Parlament, Preşedinţele României numeşte Guvernul. Primul-ministru, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului vor depune individual, în faţa Preşedintelui României, jurământul de credinţă şi devotament stabilit în art. 82 din Constituţie. Data depunerii jurământului reprezintă data de la care Guvernul în întregul său şi fiecare membru în parte îşi exercită mandatul.

Guvernul este alcătuit din prim-ministru, miniştri şi alţi membri stabiliţi prin lege organică, potrivit art. 102 alin. (3) din Constituţie. Lor li se adaugă viceprim-ministrul, care face parte din aparatul de lucru al Guvernului şi are în coordonare autorităţile şi instituţiile publice stipulate în art. 3 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, modificată; precum şi miniştrii de stat, care coordonează realizarea programului de guvernare acceptat de Parlament într-un domeniu de activitate, scop în care conlucrează cu miniştrii care răspund de îndeplinirea acestui program în cadrul ministerelor pe care le conduc.


2) Care sunt incompatibilităţile cu funcţia de membru al Guvernului?

Potrivit art. 105 alin. (1) din Constituţie, funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea altei funcţii publice de autoritate, cu excepţia celei de deputat sau senator. De asemenea, ea este incompatibilă cu exercitarea unei funcţii de reprezentare profesională salarizată în cadrul organizaţiilor cu scop comercial.


3) Care sunt atribuţiile Guvernului potrivit Constituţiei revizuite şi Legii nr. 90/2001? Etc.

Atribuţiile Guvernului, potrivit Constituţiei revizuite şi Legii nr. 90/2001, sunt:

a) exercită conducerea generală a administraţiei publice;

b) iniţiază proiecte de lege şi le supune spre adoptare Parlamentului;

c) emite puncte de vedere asupra propunerilor legislative;

d) emite hotărâri pentru organizarea executării legilor, ordonanţe în temeiul unei legi speciale de abilitare şi ordonanţe de urgenţă potrivit Constituţiei;

e) asigură executarea de către autorităţile administraţiei publice a legilor şi a celorlalte dispoziţii normative date în aplicarea acestora;

f) elaborează proiectele de lege a bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat şi le supun spre adoptare Parlamentului;

g) aprobă strategiile şi programele de dezvoltare economică a ţării, pe ramuri şi domenii de activitate;

h) asigură realizarea politicii în domeniul social potrivit Programului de guvernare;

i) asigură apărarea ordinii de drept, a liniştii publice şi siguranţei cetăţeanului, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, în condiţiile prevăzute de lege;

j) aduce la îndeplinire măsurile adoptate, potrivit legii, pentru apărarea ţării, scop în care organizează şi înregistrează forţele armate;

k) asigură realizarea politicii externe a ţării şi, în acest cadru, integrarea României în structurile europene şi internaţionale;

l) negociază tratatele, acordurile şi convenţiile internaţionale care angajează statul român; negociază şi încheie, în condiţiile legii, convenţii şi alte înţelegeri internaţionale la nivel guvernamental;

m) conduce şi controlează activitatea ministerelor şi a celorlalte organe centrale din subordinea sa;

n) asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului;

o) înfiinţează, cu avizul Curţii de Conturi, organe de specialitate în subordinea sa;

p) cooperează cu organismele sociale interesate în îndeplinirea atribuţiilor sale;

r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau care decurg din rolul şi funcţiile sale.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO