vineri, 19 iunie 2009

Întrebări drept administrativ (IV)

1) Care sunt atribuţiile Preşedintelui României în raporturile sale cu Parlamentul?

Atribuţiile Preşedintelui în raporturile sale cu Parlamentul sunt: adresarea de mesaje, convocarea în sesiuni, dizolvarea Parlamentului şi promulgarea legilor.

Conform art. 88 din Constituţie, Preşedintele României adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme ale naţiunii.

Convocarea Parlamentului în sesiuni este reglementată în art. 63 alin. (3) şi art. 66 alin. (2) din Constituţie.

O altă atribuţie este prevăzută în art. 89 din Constituţie şi se referă la dizolvarea Parlamentului de către Preşedinte.

Preşedintele României are atribuţia de promulgare a legii, conform art. 77 din Constituţie.


2) Care sunt atribuţiile Preşedintelui României ca şef al executivului?

În raport cu Guvernul:

a) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament (art. 85 alin. (1)).

b) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului (art. 85 alin. (1)).

c) O altă atribuţie a Preşedintelui României se referă la consultarea Guvernului cu privire la probleme urgente şi de importanţă deosebită (art. 86 din Constituţie).

d) La şedinţele Guvernului, la care se dezbat probleme de ineres naţional privind politica externă, apărarea ţării, asigurarea ordinii publice şi, la cererea primului-ministru, în alte situaţii, poate lua parte Preşedintele României (art. 87 alin. (1) din Constituţie).

Preşedinţele României îndeplineşte atribuţiile ce-i revin în calitate de comandant al forţelor armate şi în funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Atribuţii ale Preşedintelui României în situaţii excepţionale:

a) Conform art. 92 alin. (2) din Constituţie, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, poate declara mobilizarea parţială sau generală a forţelor armate.

b) Potrivit art. 92 alin. (3), în caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării, ia măsuri pentru respingerea agresiunii şi le aduce neîntârziat la cunoştinţă Parlamentului printr-un mesaj.

c) Preşedintele României instituie, potrivit legii, starea de asediu sau de urgenţă în întreaga ţară ori în unele unităţi administrativ-teritoriale şi solicită Parlamentului încuviinţarea măsurii adoptate în cel mult 5 zile de la luarea acesteia (art. 93 alin. (1) din Constituţie).


3) Care sunt atribuţiile Preşedintelui României în domeniul politicii externe ? etc.

În domeniul politicii externe, atribuţiile Preşedintelui României privesc încheierea de tratate internaţionale şi asigurarea legăturilor diplomatice cu alte state.

a) În art. 91 alin. (1) din Constituţie se prevede că Preşedintele încheie tratate internaţionale în numele României, negociate de Guvern, şi le supune spre ratificare Parlamentului, într-un termen rezonabil.

b) La propunerea Guvernului, acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai României. Totodată, aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice (art. 91 alin. (2) din Constituţie).

c) O altă atribuţie priveşte reprezentanţii diplomatici ai altor state, care sunt acreditaţi pe lângă Preşedintele României (art. 91 alin. (3) din Constituţie).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO