vineri, 19 iunie 2009

Întrebări drept administrativ (II)

1) Care sunt elementele raportului juridic administrativ şi izvoarele acestuia?

Elementele raportului juridic administrativ sunt: subiectele, conţinutul, obiectele.

Subiectele raportului juridic administrativ sunt: subiectul titular de drepturi (activ) şi subiectul titular de obligaţii (pasiv). Cel puţin unul dintre subiectele raportului juridic administrativ trebuie să fie învestit cu putere publică.

Conţinutul raportului juridic administrativ îl formează totalitatea drepturilor şi obligaţiilor ce revin subiectelor acestui raport.

Obiectul raportului juridic administrativ îl constituie acţiunea sau conduita părţilor implicate în acesta.


2) Care sunt izvoarele formale ale dreptului administrativ român?

Prin izvoare ale dreptului administrativ se înţeleg formele juridice pe care le îmbracă normele de drept administrativ.

Izvoarele formale ale dreptului administrativ sunt: Constituţia, legile organice, legile ordinare, decretele prezidenţiale, actele administrative emanând de la Guvern şi administraţia publică centrală de specialitate, actele administrative emise de prefect şi de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, actele autorităţilor administraţiei publice locale, tratatele internaţionale.

Izvoarele informale ale dreptului administrativ sunt: doctrina şi jurisprudenţa.


3) Prin ce se deosebeşte ştiinţa administraţiei de ştiinţa dreptului administrativ?

Ştiinţa administraţiei este o ştiinţă socială de sinteză, în vreme ce ştiinţa dreptului administrativ este o ramură a ştiinţei juridice. Aşadar, obiectul ştiinţei administrative este mult mai larg decât cel al dreptului administrativ. Pe de altă parte, ştiinţa administraţiei studiază fenomenul administrativ din multiple puncte de vedere (politic, psihologic, sociologic, juridic), în vreme ce dreptul administrativ se limitează la punctul de vedere juridic.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO