vineri, 19 iunie 2009

Intrebări drept administrativ (I)

1. Care este înţelesul noţiunii de administraţie publică ?

Noţiunea de administraţie publică are un dublu sens, unul de organizare şi celălalt de activitate. Ca organizare, prin administraţia publică se înţelege ansamblul mecanismelor care pe baza şi în executarea legii realizează o activitate cu un anumit specific bine conturat. Ca activitate, prin administraţia publică se înţelege activitatea de organizare a executării şi executarea în concret a legilor, în principal de către părţile care compun acest mecanism.


2. Ce înţelegeţi prin concesionarea unui serviciu public?

Prin concesionarea unui serviciu public se înţelege actul de gestionare prin intermediul delegării sau gestionării private controlate public, situaţie în care o colectivitate publică încredinţează unei întreprinderi private sarcina de a asigura, în contul său, prestarea unui serviciu public, încheind un contract de concesiune pe o perioadă determinată.


3. Care sunt procedurile de atribuire a concesionării unui serviciu public şi ce ştiţi despre fiecare dintre ele ?

Conform O.U.G. nr. 34/2006, concesionarea unui serviciu public, se poate
desfăşura prin următoarele proceduri: licitaţie publică deschisă; licitaţie restrânsă; dialog competitiv; negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

Licitaţia publică deschisă este procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta.

Licitaţia restrânsă este procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura, urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă dreptul de a depune oferta.

Dialogul competitiv este procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura, şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidaţii admişi, în scopul identificării uneia sau mai multor soluţii apte să răspundă necesităţilor sale, urmând ca, pe baza soluţiei/soluţiilor, candidaţii selectaţi să elaboreze oferta finală.

Negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidaţii selectaţi şi negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu unul sau mai mulţi dintre aceştia. Negocierea poate fi:
- negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
- negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.


4. Prin ce se deosebesc regiile autonome de instituţiile publice?

Diferenţele dintre regiile autonome şi instituţiile publice sunt:

a) Sfera serviciilor publice prestate de instituţiile publice de interes local este mult mai cuprinzătoare decât cea a regiilor autonome de interes local sau judeţean. Astfel, dacă regiile autonome sunt organizate pe domeniile: alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate; producerea, transportul şi distribuţia energiei termice; transportul local în comun de călători; administrarea şi întreţinerea fondului locativ, a pieţelor, oboarelor, târgurilor şi drumurilor comunale şi a spaţiilor verzi; construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor şi a podurilor de interes judeţean – instituţiile publice sunt axate pe: învăţământ (grădiniţe, şcoli generale, gimnazii, licee, şcoli profesionale, şcoli post-liceale, colegii, universităţi), cultură (cinematografe, biblioteci, teatre, operă, filarmonică), sanitar (dispensare, policlinici, spitale) etc.

b) Regiile autonome emit acte administrative, care pot fi atacate în contencios administrativ, în vreme ce instituţiile publice desfăşoară mai mult o activitate practică.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO