marți, 2 iunie 2009

Întrebări drept civil (XIII)

1. Care poate fi rostul formei actului juridic?

Forma actului juridic nu este decât modalitatea concretă prin care se exprimă voinţa internă, iar în lipsa acestei exteriorizări, actul civil pur şi simplu nu există. Aşadar, forma este o condiţie a validităţii actului juridic, răspunzând unor exigenţe ale probei, ale eficienţei actului juiridic sau unor scopuri urmărite de lege.

2. Care este consecinţa nerespectării formei cerute ad validitatem?

Consecinţa nerespectării formei cerute ad validitatem este absenţa consimţământului, deci a actului juridic (negotium).

3. Care este consecinţa nerespectării formei ad probationem?

Nerespectarea formei ad probationem duce la imposibilitatea dovedirii operaţiunii juridice, fără să afecteze validitatea operaţiunii juridice.

4. Ce este termenul?

Termenul este o modalitate a actului juridic, care se defineşte printr-un eveniment viitor şi cert de care depinde executarea sau derularea efectelor actului juridic.

5. Ce este condiţia?

Condiţia este o modalitate a actului juridic definită ca un eveniment viitor şi incert ca realizare, de care depinde chiar existenţa efectelor actului juridic.

6. Care sunt deosebirile dintre termen şi condiţie?

Deşi atât termenul cât şi condiţia fac referire la un “eveniment viitor”, deosebirile sunt nete: termenul este întotdeauna sigur şi produce efecte pentru viitor (ex nunc), în vreme ce condiţia este mereu un eveniment incert şi produce efecte şi pentru trecut (ex tunc).

7. În ce constă condiţia mixtă şi cea potestativă simplă?

Condiţia este mixtă când rezultă din combinarea a două voinţe distincte, aparţinând evident la două persoane diferite: o voinţă exprimată de una dintre părţile contractante, cealaltă aparţinând unui terţ determinat.

Condiţia este potestativă când producerea evenimentului viitor depinde de comportamentul uneia dintre părţile contractului.

8. Prin ce se deosebeşte termenul extinctiv de cel suspensiv?

Termenul extinctiv este cel care indică perioada sau durata de viaţă a actului juridic, adică durata efectelor sale. Termenul suspensiv amână, suspendă momentul executării actului juridic până la împlinirea datei pe care el o reprezintă.

9. În beneficiul cui se prezumă că a fost prevăzut termenul?

În caz de dubiu, se prezumă că termenul a fost stipulat în favoarea celui care se obligă (art. 1024 C.civ.).

10. Prin ce se deosebeşte condiţia suspensivă de cea rezolutorie?

Condiţia suspensivă suspendă naşterea efectelor actului juridic (art. 1017 C.civ.), deşi actul juridic există, fiind valid încheiat. Condiţia rezolutorie “este aceea care supune desfiinţarea obligaţiei la un eveniment viitor şi incert” (art. 1019 C.civ.). Până la împlinirea condiţiei rezolutorii, actul juridic se comportă ca şi când ar fi pur şi simplu, iar la realizarea acestei condiţii, operaţiunea se va desfiinţa retroactiv, ca şi când nu ar fi existat niciodată.

11. Ce este sarcina?

Sarcina, având o sferă foarte limitată de aplicare (donaţii şi legate), este o obligaţie civilă, impusă de dispunător pe capul gratificatului, care este ţinut să o execute în favoarea cuiva.

12. Care sunt principiile ce cârmuiesc efectele actelor juridice?

Principiile ce cârmuiesc efectele actelor civile sunt: principiul forţei obligatorii (conform art. 696 C.civ: “Convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante.”) şi principiul opozabilităţii actului juridic (terţii trebuie să respecte efectele produse de actul juridic).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO