luni, 1 iunie 2009

Întrebări drept civil (VI)

1. Ce este starea civilă?

Starea civilă poate fi definită ca fiind ansamblul de atribute personale – de fapt şi juridice – care trebuie evidenţiate prin actele de stare civilă, în scopul individualizării persoanei în familie şi în societate.

2. Care sunt sursele stării civile?

Sursele stării civile se clasifică în: actele de stare civilă şi faptele de stare civilă. Enumerarea lor este: legea; faptele de stare civilă; actele juridice de stare civilă şi hotărârile judecătoreşti.

3. Ce sunt actele juridice de stare civilă şi actele de stare civilă; care este importanţa distincţiei dintre ele?

Prin actele juridice de stare civilă se desemnează acele acte juridice care au ca efect naşterea, modificarea sau stingerea unor elemente de stare civilă. Prin actele de stare civilă se desemnează înscrisurile doveditoare ale stării civile şi faptele juridice generatoare, modificatoare sau extinctive de stare civilă.

Distincţia dintre ele este importantă, în măsura în care actele juridice desemnează manifestări de voinţă producătoare de efecte juridice, în vreme ce actele de stare civilă sunt filele din registrul de stare civilă.

4. Ce sunt certificatele de stare civilă şi care este importanţa distincţiei dintre ele şi actele de stare civilă?

Certificatul de stare civilă este un instrument de probă uzual prin care persoana titulară a stării civile îşi poate dovedi starea civilă în orice moment. Certificatul de stare civilă nu este un act de stare civilă, ci o copie simplificată a acestuia.

În cazul în care actul de stare civilă conţine rubrici care cuprind erori materiale comise cu ocazia înregistrărilor, îndreptarea acestora se poate face doar în temeiul unei dispoziţii a primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă. În schimb, atunci când într-un certificat de stare civilă apar greşeli, acesta se retrage şi se anulează de către serviciul public comunitar care l-a emis, şi tot acesta eliberează un nou certificat de stare civilă. O situaţie similară se petrece atunci când trebuie reconstuite actele de stare civilă, în comparaţie cu eliberarea unui nou certificat de stare civilă.

5. În ce situaţii se face reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă?

Reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă se face atunci când registrele de stare civilă în care s-a făcut înregistrarea au fost pierdute ori distruse de tot sau parţial.

6. Ce se înţelege prin anularea, rectificarea, completarea şi modificarea actelor de stare civilă?

Anularea, modificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea se poate face numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile şi se înscrie prin menţiune pe actul de stare civilă corespunzătoare. Prin excepţie, înscrierea recunoaşterii voluntare a unui copil născut în afara căsătoriei şi modificarea codului numeric personal, greşit atribuit, înscrierea menţiunilor privind schimbarea numelui pe cale administrativă, înscrierea menţiunilor privind acordarea sau pierderea cetăţeniei române, se fac în absenţa unei hotărâri judecătoreşti.

Prin modificarea actelor de stare civilă se desemnează înregistrarea prin înscrierea de menţiuni, şi are loc numai atunci când se modifică starea civilă.

7. Care sunt elementele stării civile?

Elementele stării civile sunt: sexul persoanei, filiaţia, numele, starea conjugală şi cetăţenia.

8. Care este deosebirea dintre domiciliul voluntar şi reşedinţă?

Domiciliul voluntar este acela pe care persoana cu capacitate deplină de exerciţiu şi-l stabileşte de bună-voie. Cele două caracteristici ale domiciliului voluntar sunt caracterul statornic şi principal al acestuia. Reşedinţa este adresa la care persoana fizică declară ca are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu. Are aceeaşi utilitate ca şi domiciliul, însă este fie subsidiară acestuia, fie alternativă.

9. Ce este domiciliul legal?

Domiciliul legal este acela pe care legea îl stabileşte în mod expres, de regulă pentru persoanele care sunt lipsite de capacitatea de exerciţiu ori cu capacitate de exerciţiu restrânsă, de regulă fiind acela al reprezentantului sau al ocrotitorului legal.

10. Ce este domiciliul convenţional?

Domiciliul ales sau convenţional nu este legat de ideea că o anumită persoană vieţuieşte, statornic sau temporar, într-un anumit loc. Este vorba despre o convenţie accesorie care are ca efect prorogarea de competenţă teritorială.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO