vineri, 19 iunie 2009

Întrebări drept administrativ (III)

1) Precizaţi trăsăturile ramurii dreptului administrativ.

Principiul legalităţii reprezintă una dintre cele mai importante trăsături ale dreptului administrativ. În ciuda respectării acestui principiu, autorităţile administraţiei publice au o anumită libertate de apreciere, numită putere discreţionară, noţiune care se află în opoziţie faţă de cea numită competentă legată.

O altă trăsătură a ramurii dreptului administrativ o constituie competenţa autorităţilor administraţiei publice.

Trebuie reţinut şi faptul că, de regulă, actele normative ale autorităţilor administraţiei publice nu pot contraveni, modifica sau scoate din vigoare o lege, deoarece au o forţă juridică inferioară acesteia, în virtutea primatului legii în ierarhia actelor juridice normative.

În principiu, problemele care apar în activitatea administrativă nu se pun în aceiaşi termeni ca şi problemele născute din raporturile particularilor între ei. Comparativ, se poate spune că dreptul administrativ are o mare mobilitate, adesea modificându-se şi abrogându-se unele acte administrative normative ori emiţându-se altele noi, pe când în dreptul privat legislaţia se bucură de stabilitate.

Mai trebuie ştiut şi faptul că, în dreptul administrativ, interesul public are prioritate faţă de interesul particular.


2) Ce se înţelege prin competenţa administrativă?

Competenţa administrativă determină totalitatea atribuţiilor autorităţilor administraţiei publice, ale unor compartimente din structura acestora sau persoane şi limitele exercitării lor. Competenţa trebuie să fie stabilită prin norme juridice conform principiilor constituţionale, ea trebuie să fie concret determinată şi să fie exercitată potrivit dispoziţiilor legale prin care a fost stabilită.


3) Explicaţi fiecare formă sub care se prezintă competenţa.

Principalele forme ale competenţei administrative sunt:

a) Competenţa materială se referă la specificul şi întinderea atribuţiilor unei autorităţi administrative.

b) Competenţa teritorială semnifică limitele spaţiale ale exercitării atribuţiilor prevăzute de lege de către autorităţile administraţiei publice.

c) Competenţa personală are două semnificaţii: prima priveşte sfera atribuţiilor unei persoane ce ocupă o anumită funcţie şi cea de-a doua se referă la stabilirea competenţei unei autorităţi în funcţie de calitatea specială a unei persoane.

d) Competenţa temporală desemnează limitele în timp în care o autoritate administrativă îşi desfăşoară activitatea.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO