luni, 14 iunie 2010

Întrebări drept civil, obligaţii, 2

01. Care este clasificarea izvoarelor obligaţiilor în conformitate cu Codul Civil? Enunţaţi o altă clasificare, mai ştiinţifică, a izvoarelor de obligaţii.

Răspuns:
Codul civil consideră că sunt izvoare ale obligaţiilor:
a) contractul;
b) cvasicontractul;
c) delictul;
d) cvasidelictul;
e) legea.

O altă clasificare, mai ştiinţifică, are în vedere o reducere al izvoarelor posibile de obligaţii la două categorii principale:
a) actele juridice;
b) faptele juridice.

02. Ce este contractul?

Răspuns:
Contractul este un acord de voinţă între două sau mai multe părţi, prin care se constituie, se modifică ori se stinge un raport juridic de obligaţii.

03. Ce este cvasicontractul? Exemplificaţi şi definiţi exemplele.

Răspuns:
Conform Codului civil, contractul este “un fapt licit şi voluntar din care se naşte o obligaţie către o altă persoană sau obligaţii reciproce între părţi (art. 986 C. civ.).

Speciile de cvasicontracte sunt:
a) gestiunea de afaceri;
b) plata lucrului nedatorat.

Gestiunea intereselor altuia (gestiunea de afaceri) este faptul unei persoane care, fără a primi mandat din partea altei persoane, administrează – gerează – interesele acesteia din urmă.

Plata lucrului nedatorat constă în fapta unei persoane de a plăti către alta o datorie inexistentă sau care nu îi incumbă, ceea ce obligă la restituire.

04. Care este diferenţa dintre delict şi cvasidelict?

Răspuns:
Ceea ce distinge delictul faţă de cvasidelict este împrejurarea că delictul este o faptă ilicită cauzatoare de prejudicii săvârşită cu intenţie, pe când cvasi-delictul este o faptă ilicită săvârşită fără intenţie – din neglijenţă sau imprudenţă.

05. Care este diferenţa dintre actul juridic civil şi faptele juridice?

Răspuns:
Prin act juridic civil se înţelege acea manifestare de voinţă, animată de intenţia de a produce anumite efecte juridice, efecte care nu se pot produce potrivit legii decât dacă o asemenea intenţie a existat.

Ex: a) contractul; b) actul juridic unilateral.

Faptele juridice, în sensul restrâns al noţiunii, sunt acele fapte licite sau ilicite, săvârşite fără intenţia de a produce efecte juridice, efecte care însă se produc în virtutea legii, independent de voinţa celor ce au săvârşit faptele.

Ex: a) gestiunea intereselor altuia; b) plata lucrului nedatorat; c) îmbogăţirea fără justă cauză; d) fapta ilicită cauzatoare de prejudicii (delictul civil).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO