miercuri, 30 iunie 2010

Întrebări la dreptul familiei (IV)

01. Enumeraţi condiţiile de formă ale căsătoriei

Răspuns:
Condiţiile de formă ale căsătoriei sunt:

A) formalităţi prealabile:
a) depunerea declaraţiei de căsătorie de către viitorii soţi;
b) îndeplinirea de către ofiţerul de stare civilă a îndatoririlor impuse de lege cu privire la verificarea îndeplinirii condiţiilor de valabilitate a căsătoriei;
c) asigurarea elementelor de publicitate a încheierii căsătoriei.

B) condiţii legate de încheierea propriu-zisă:
a) solemnitate şi publicitate.

02. În ce constă declaraţia de căsătorie?

Răspuns:
Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la autoritatea administraţiei publice locale unde urmează a se încheia căsătoria, şi trebuie să cuprindă datele de identificare a fiecăruia dintre viitorii soţi, manifestarea voinţei lor de a se căsători împreună, menţiunea că nu există nicio piedică legală la căsătorie şi că au luat cunoştinţă, reciproc, de starea sănătăţii lor.

03. Definiţi opoziţia la căsătorie

Răspuns:
Opoziţia la căsătorie este manifestarea de voinţă a unei persoane prin care se aduce la cunoştinţa ofiţerului de stare civilă existenţa unor împrejurări de fapt sau de drept interesând valabilitatea căsătoriei ce urmează a se încheia.

04. În ce constă solemnitatea încheierii căsătoriei?

Răspuns:
Solemnitatea încheierii căsătoriei este suma următoarelor elemente:
a) căsătoria se încheie în faţa ofiţerului de stare civilă;
b) celebrarea căsătoriei presupune prezenţa personală şi concomitentă a viitorilor soţi, însoţiţi de doi martori;
c) constatarea încheierii căsătoriei de către ofiţerul de stare civilă.

05. Delimitaţi momentul încheierii căsătoriei.

Răspuns:
Momentul încheierii căsătoriei este acela în care ofiţerul de stare civilă, constatând îndeplinirea tuturor cerinţelor stabilite pentru valabilitatea căsătoriei, declară pe viitorii soţi căsătoriţi.

06. Cum se face dovada căsătoriei?

Răspuns:
Dovada căsătoriei se face cu certificatul de căsătorie eliberat în baza actului întocmit în registrul de stare civilă.

07. Cum se rectifică sau se completează certificatul de stare civilă? Dar înregistrarea din registrul actelor de stare civilă?

Răspuns:
Dacă certificatul de stare civilă conţine unele greşeli sau omisiuni, dar înregistrarea din registrul stării civile este corectă, rectificarea sau completarea certificatului se dispune şi se realizează de către funcţionarul primăriei care a eliberat certificatul, la cererea persoanei interesate.

Eventualele erori sau omisiuni strecurate în înregistrarea din registrul actelor de stare civilă vor putea fi corectate sau completate numai pe baza hotărârii judecătoreşti rămase definitive.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO