miercuri, 30 iunie 2010

Întrebări la dreptul familiei (III)

01. Clasificaţi condiţiile de valabilitate ale actului juridic al căsătoriei

Răspuns:
Condiţiile de valabilitate ale actului juridic al căsătoriei se împart în două mari grupe:
a) condiţii de fond
şi
b) condiţii de formă.

Condiţiile de fond sunt:
A1) cerinţe legale la căsătorie;
A2) impedimente la căsătorie.

Condiţiile de formă sunt:
B1) formalităţi premergătoare încheierii căsătoriei;
B2) formalităţi privind însăşi încheierea căsătoriei.

02. Enumeraţi cerinţele legale de fond la încheierea căsătoriei

Răspuns:
Avem:
a) consimţământul la căsătorie;
b) vârsta matrimonială;
c) comunicarea reciprocă de către viitorii soţi a stării sănătăţii lor;
d) diferenţa de sex.

03. Definiţi consimţământul la căsătorie al viitorilor soţi

Răspuns:
Noţiunea de “consimţământ” are un dublu sens, desemnând atât manifestarea de voinţă a unei persoane cu intenţia de a produce efecte juridice, cât şi întâlnirea concordantă a voinţelor, acordul pentru a crea un raport juridic.

04. Enumeraţi şi definiţi viciile de consimţământ în materie de căsătorie civilă

Răspuns:
Viciile de consimţământ în materie de căsătorie civilă sunt:
a) eroarea (numai dacă priveşte identitatea fizică a celuilalt soţ);
b) dolul (provocat prin mijloace dolosive);
c) violenţa (constrângerea fizică sau morală exercitată asupra viitorului soţ).

05. Care este valoarea juridică a logodnei?

Răspuns:
Niciuna, nu are valoare de “antecontract” care să genereze obligaţia de a încheia căsătoria.

06. Când se dobândeşte capacitatea matrimonială? Derogări.

Răspuns:
Potrivit art. 4 alin. (1) C. fam. vârsta minimă pentru căsătorie este de 18 ani.

Art. 4 alin. (2) C. fam. admite o derogare, şi anume vârsta de 16 ani împliniţi, indistinctiv pentru bărbat şi femeie. Trebuie însă îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) există motive temeinice pledând pentru încheierea căsătoriei;
b) s-a obţinut avizul medical favorabil;
c) există încuviinţarea părinţilor;
d) există autorizarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului.

07. În ce constă cerinţa comunicării reciproce de către viitorii soţi a stării sănătăţii lor?

Răspuns:
Legiuitorul impune viitorilor soţi să se informeze reciproc asupra stării lor de sănătate. În acest fel, părţile sunt avertizate asupra pericolului la care sunt expuşi ei şi descendenţii lor prin eventualele maladii de care suferă unul sau altul dintre viitorii soţi.

08. Enumeraţi impedimentele la căsătorie

Răspuns:
Avem:
a) starea de persoană căsătorită;
b) rudenia firească;
c) rudenia adoptivă;
d) tutela;
e) alienaţia sau debilitatea mintală;
f) lipsa vremelnică a discernământului.

09. Cum se sanţionează căsătoria încheiată de o persoană care este concomitent deja căsătorită?

Răspuns:
Noua căsătorie a unei persoane căsătorite se sancţionează cu nulitatea absolută a celei de-a doua căsatorii. În plus, persoana surprinsă atrage incidenţa legii penale, săvârşind infracţiunea de bigamie.

10. Care este soarta căsătoriei încheiate de “soţul supravieţuitor” ulterior rămânerii definitive a hotărârii declarative de moarte, dar anterior anulării acesteia?

Răspuns:
Potrivit art. 22 C. fam., cea de-a doua căsătorie se păstrează, prima considerându-se desfăcută pe data încheierii celei de-a doua.

11. Cum se pierde calitatea de soţ şi din ce moment?

Răspuns:
Calitatea de soţ se pierde:
a) prin moartea fizică sau prezumată a unuia dintre soţi, la data morţii sau la data stabilită prin hotărâre ca fiind cea a morţii;
b) prin divorţ, la data rămânerii irevocabile a hotărârii de admitere a cererii în desfacerea căsătoriei.

12. În ce constă interdicţia căsătoriei pentru rudenie firească? Se păstrează această interdicţie şi în cazul adopţiei cu efecte depline?

Răspuns:
Interdicţia căsătoriei pentru rudenie firească vizează oprirea căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum şi între cele în linie colaterală până la gradul al patrulea inclusiv.

13. În ce constă interdicţia căsătoriei pentru relaţiile de rudenie adoptivă? Cine are calitatea de a autoriza excepţiile?

Răspuns:
Este oprită căsătoria între:
a) adoptator sau ascendenţii săi, pe de o parte, şi cel adoptat sau descendenţii săi, pe de altă parte;
b) copiii adoptatorului, pe de o parte, şi cel adoptat sau copiii acestuia, pe de altă parte;
c) persoanele adoptate de acelaşi părinte adoptiv.

Excepţia poate fi autorizată de către preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al capitalei.

14. În ce constă interdicţia căsătoriei din cauza tutelei?

Răspuns:
Este oprită căsătoria între tutore şi persoana minoră aflată sub tutela sa. Efectul prohibitiv nu acoperă decât strict perioada în care tutorele asigură ocrotirea minorului. Odată cu încetarea funcţiei tutorelui sau încetarea tutelei, căsătoria devine posibilă.

15. Care este sancţiunea căsătoriei încheiate de alienatul sau debilul mintal?

Răspuns:
Căsătoria încheiată de alienatul sau debilul mintal este lovită de nulitate absolută.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO