vineri, 18 iunie 2010

Întrebări drept civil, obligaţii, 7

01. Care sunt efectele specifice ale contractelor sinalagmatice?

Răspuns:
Din reciprocitatea şi interdependenţa obligaţiilor, caracteristice pentru contractele sinalagmatice, decurg trei efecte specifice:
a) excepţia de neexecutare a contractului;
b) desfiinţarea contractului prin rezoluţiune/reziliere;
c) problema riscului contractului.

02. Definiţi excepţia de neexecutare a contractului.

Răspuns:
Excepţia de neexecutare a contractului este opusă atunci când deşi una dintre părţi nu şi-a executat propria obligaţie, pretinde totuşi celeilalte să şi-o execute pe a sa.

03. Definiţi rezoluţiunea şi rezilierea.

Răspuns:
Desfiinţarea contractului prin rezoluţiune sau reziliere poate fi făcută atunci când deşi una dintre părţi este gata să-şi execute propria obligaţie, sau chiar şi-a executat-o, cealaltă parte refuză, în mod culpabil, să şi-o execute pe a sa.

Desfiinţarea, care are efecte retroactive, poartă denumirea de rezoluţiune.

Încetarea contractului, care produce efecte numai în viitor, poartă denumirea de reziliere.

04. Definiţi problema riscului contractului

Răspuns:
Problema riscului contractului se pune atunci când una dintre părţi este în imposibilitatea fortuită de a-şi executa obligaţia sa contractuală.

05. Care sunt condiţiile pentru invocarea excepţiei de neexecutare a contractului?

Răspuns:
Pentru invocarea excepţiei de neexecutare a contractului este necesar ca:
a) obligaţiile reciproce ale părţilor să-şi aibă temeiul în acelaşi contract;
b) din partea celuilalt contractant să existe o neexecutare, chiar parţială, dar suficient de importantă;
c) neexecutarea celuilalt să nu se datoreze faptei înseşi a celui care invocă excepţia;
d) părţile să nu fi convenit un termen de executare a uneia dintre obligaţiile reciproce;
e) debitorul să fi fost pus în întârziere.

06. Care sunt condiţiile cerute pentru admisibilitatea rezoluţiunii judiciare?

Răspuns:
Condiţiile cerute pentru admisibilitatea rezoluţiunii judiciare sunt:
a) una dintre părţi să nu-şi fi executat obligaţiile ce-i revin;
b) neexecutarea să fi fost imputabilă părţii care nu şi-a îndeplinit obligaţia;
c) debitorul obligaţiei neexecutate să fi fost pus în întârziere, în condiţiile prevăzute de lege.

07. Ce sunt pactele comisorii?

Răspuns:
Pactele comisorii sunt clauzele contractuale exprese privind rezoluţiunea contractului pentru neexecutare.

08. Care sunt efectele rezoluţiunii?

Răspuns:
Avem:
a) părţile sunt repuse în situaţia anterioara, restituindu-şi una alteia tot ceea ce şi-au prestat în temeiul contractului desfiinţat;
b) partea care şi-a executat sau s-a declarat gata să-şi execute obligaţiile este îndreptăţită a obţine despăgubiri pentru acoperirea prejudiciilor suferite ca urmare a neexecutării obligaţiilor de către partea în culpă.

09. Cine va suporta riscul contractului, în cazul imposibilităţii fortuite de executare a obligaţiei ce revine uneia dintre părţi?

Răspuns:
Regula este că riscul contractului este suportat de debitorul obligaţiei imposibil de executat. Ceea ce înseamnă că debitorul obligaţiei imposibil de executat nu va putea pretinde celeilalte părţi să-şi execute obligaţia corelativă, dar nici cealaltă parte nu va putea pretinde despăgubiri pentru neexecutare de la debitorul obligaţiei imposibil de executat.

10. Particularităţile riscului contractului în contractele translative de proprietate.

Răspuns:
În cazul contractelor translative de proprietate regula consacrată în legislaţie este aceea că riscul contractului îl suportă acea parte care are calitatea de proprietar al lucrului la momentul pieirii fortuite a acestuia.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO