luni, 28 iunie 2010

Întrebări la dreptul familiei (II)

01. Care sunt cele trei accepţiuni ale termenului de căsătorie? Definiţi căsătoria.

Răspuns:
În Codul familiei, termenul “căsătorie” are două accepţiuni:
a) Mai întâi desemnează actul juridic al căsătoriei încheiat de viitorii soţi.
b) În al doilea sens, desemnează starea dobândită prin actul juridic al căsătoriei şi care există pe toată durata căsătoriei.

Doctrina mai adaugă un sens, desemnând prin acest termen instituţia juridică ce reuneşte ansamblul normelor referitoare la actul juridic al căsătoriei şi la statutul juridic al soţilor.

Căsătoria este uniunea liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie, încheiată cu respectarea dispoziţiilor legale, în scopul întemeierii unei familii.

02. Enumeraţi caracterele juridice ale actului juridic al căsătoriei.

Răspuns:
Avem:
a) caracterul laic;
b) caracterul solemn;
c) caracterul bilateral.

03. Din ce categorie de acte juridice face parte căsătoria?

Răspuns:
Căsătoria face parte din categoria actelor juridice condiţie (manifestarea de voinţă a viitorilor soţi este numai condiţia necesară a aplicabilităţii statutului legal al căsătoriei).

04. Care sunt trăsăturile specifice stării de căsătorie?

Răspuns:
Căsătoria se distinge prin următoarele trăsături:
a) starea de căsătorie ia naştere în temeiul actului juridic al căsătoriei;
b) caracterul în principiu perpetuu al căsătoriei (care nu poate fi afectată de niciun termen, fie el extinctiv sau suspensiv, nici de condiţie, rezolutorie sau suspensivă);
c) caracterul monogam al căsătoriei.

05. Enumeraţi consecinţele faptului că nu se poate asimila convieţuirea faptică a părţilor stării de căsătorie.

Răspuns:
Dat fiind faptul că nu se poate asimila convieţuirea faptică cu căsătoria, este exclusă aplicarea prin analogie a dispoziţiile legislaţiei familiei privitoare la relaţiile dintre soţi. Consecinţele sunt numeroase, drept pentru care enumerăm:
a) este refuzată prezumţia de comunitate a bunurilor soţilor;
b) este refuzată prezumţia mandatului tacit reciproc de reprezentare între soţi;
c) nu există vocaţia succesorală între concubini;
d) copiii născuţi în cuplul care convieţuieşte faptic nu se bucură de vreuna din prezumţiile legate de paternitate, fiind consideraţi în afara căsătoriei.

06. Care sunt asemănările şi deosebirile între contractul civil şi căsătoria?

Răspuns:
Asemănări:
a) legătura juridică dintre soţ şi soţie nu se poate forma decât în temeiul acordului de voinţe, după modelul contractelor consensuale;
b) acest acord de voinţe generează drepturi şi obligaţii cu caracter juridic, ca şi în cazul contractelor sinalagmatice.

Deosebiri:
a) în materie de contracte acţionează principiul libertăţii de voinţă a părţilor, conferind acestora o largă autonomie în ceea ce priveşte determinarea efectelor actului juridic încheiat, principiu în mod evident lipsit de eficienţă în cazul căsătoriei;
b) dacă în cazul contractelor putem vorbi de mutuus consensus, precum şi de mutuus dissensus, în cazul căsătoriei desfacerea acesteia este de asemenea de natură contractuală.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO