miercuri, 30 iunie 2010

Întrebări la dreptul familiei (VII)

01. Definiţi regimul matrimonial

Răspuns:
Regimul matrimonial, adică regimul juridic al bunurilor soţilor, reuneşte normele care guvernează raporturile dintre soţi privitoare la bunurile lor, precum şi raporturile patrimoniale ale acestora cu terţe persoane.

02. Care sunt cele două categorii de bunuri aflate în patrimoniul soţilor?

Răspuns:
Avem:
a) bunuri comune ambilor soţi;
b) bunuri proprii fiecăruia dintre soţi.

03. Definiţi bunurile comune ale soţilor

Răspuns:
Potrivit art. 30 C.fam., “bunurile dobândite în timpul căsătoriei, de oricare dintre soţi, sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune ale soţilor.”

04. Este admisibilă acţiunea în constatarea întinderii drepturilor soţilor asupra masei bunurilor aflate în proprietatea lor comună devălmaşă?

Răspuns:
Nu, fiindcă ar avea drept consecinţă transformarea dreptului de proprietate devălmaşă în proprietate comună pe cote-părţi.

05. Diferenţe între proprietatea comună pe cote-părţi şi proprietatea comună devălmaşă?

Răspuns:
În cazul proprietăţii comune pe cote-părţi, coproprietarii au o fracţie matematică, din proprietatea comună. În cazul proprietăţii comune devălmaşe, codevălmaşii stăpânesc fără ca măcar această fracţie absolut ideală să existe.

06. Enunţaţi criteriile de determinare a bunurilor comune celor doi soţi.

Răspuns:
Avem:
a) bunul să fi fost dobândit de oricare dintre soţi în timpul căsătoriei;
b) bunul să nu facă parte din categoria bunurilor proprii.

07. Poate coexista în cazul aceluiaşi bun o proprietate comună în devălmăşie cu o proprietate comună pe cote-părţi?

Răspuns:
Da. În cazul în care soţii sunt asociaţi cu un terţ în proprietatea asupra unui bun, atunci proprietatea soţilor este în devălmăşie, în timp ce împreună cu terţii soţii au o proprietate pe cote-părţi.

08. Care este impactul separaţiei faptice a soţilor în raport cu caracterul comun al bunurilor dobândite în această perioadă de fiecare dintre soţi?

Răspuns:
Niciunul.

09. Enumeraţi bunurile calificate proprii ale fiecăruia din soţi, aşa cum sunt menţionate limitativ de art. 31 C.fam.

Răspuns:
Într-o enumerare cu caracter limitativ, art. 31 C. fam. indică următoarele bunuri calificate proprii ale fiecăruia dintre soţi:
a) bunurile dobândite înainte de încheierea căsătoriei;
b) bunurile dobândite în timpul căsătoriei prin moştenire, legat sau donaţie, afară numai dacă dispunătorul nu a prevăzut că ele vor fi comune;
c) bunurile de uz personal şi cele destinate exercitării profesiunii unuia dintre soţi;
d) bunurile dobândite cu titlu de premii sau recompensă, manuscrisele ştiinţifice sau literare, schiţele sau proiectele artistice, proiectele de invenţii şi inovaţii, precum şi alte asemenea bunuri;
e) indemnisaţia de asigurare sau despăgubirea pentru pagube pricinuite persoanei.

10. Care este soarta locuinţei construite de soţ în timpul căsătoriei, dacă împrumutul a fost acordat doar unuia dintre soţi?

Răspuns:
Până la proba contrarie, locuinţa este bun comun al soţilor, chiar dacă a fost construită doar de unul dintre ei, sau împrumutul a fost acordat doar unuia dintre ei.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO