marți, 15 iunie 2010

Întrebări drept civil, obligaţii, 4

01. Ce se înţelege prin încheierea contractului?

Răspuns:
Prin încheierea contractului înţelegem realizarea acordului de voinţă al părţilor asupra clauzelor contractuale, adică întâlnirea ofertei de a contracta cu acceptarea ei.

02. Care sunt condiţiile esenţiale pentru validitatea convenţiei?

Răspuns:
Condiţiile esenţiale pentru validitatea contractului sunt:
a) capacitatea (atât cea de folosinţă cât şi cea de exerciţiu);
b) consimţământul;
c) obiectul;
d) cauza.

03. Ce este oferta de a contracta?

Răspuns:
Oferta de a contracta este propunerea de a contracta, făcută de o persoană, în scris, verbal sau chiar în mod tacit, adresată unei persoane determinate sau publicului, cu termen sau fără termen, şi reprezintă primul pas pentru formarea acordului de voinţă.

04. Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească oferta?

Răspuns:
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească oferta sunt:
a) să fie o manifestare de voinţă reală, serioasă, conştientă, neviciată şi cu intenţia de a angaja din punct de vedere juridic;
b) să fie fermă;
c) să fie neechivocă;
d) să fie precisă şi completă.

05. Care este diferenţa dintre ofertă şi antecontract?

Răspuns:
Oferta este un act juridic de formaţie unilaterală. Antecontractul este un contract, deci un act juridic de formaţie bilaterală, având la bază un acord de voinţă.

06. Ce este acceptarea ofertei?

Răspuns:
Acceptarea este cea de-a doua latură a consimţământului şi ne apare ca fiind un răspuns în care se manifestă acordul cu oferta primită.

07. În ce condiţii tăcerea poate fi interpretată ca fiind acceptarea ofertei?

Răspuns:
Numai în mod excepţional, prin lege sau în practica judecătorească, se consideră că tăcerea poate să însemne acceptare. De exemplu:
a) legea admite tacita reconducţiune (tacita reînchiriere);
b) părţile pot să fi convenit, mai înainte, ca simpla tăcere după primirea ofertei să aibă valoare de acceptare;
c) în practică se mai consideră, uneori, că atunci când oferta este făcută exclusiv în interesul celeilalte părţi, ea poate fi considerată ca fiind acceptată chiar dacă partea căreia i-a fost adresată tace.

08. Ce condiţii trebuie să întrunească acceptarea?

Răspuns:
Acceptarea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să concorde cu oferta, adică să fie conformă acesteia;
b) să fie neîndoielnică;
c) dacă oferta a fost adresată unei anumite persoane, numai această persoană o poate accepta;
d) acceptarea trebuie să intervină înainte ca oferta să fi devenit caducă, ori să fi fost revocată.

09. Care sunt ipotezele ce trebuie să fie luate în considerare în vederea determinării momentului încheierii contractului?

Răspuns:
Cele trei ipoteze sunt:
a) ofertantul şi acceptantul se află unul în prezenţa celuilalt;
b) contractul se încheie prin telefon;
c) ofertantul şi acceptantul nu se află în acelaşi loc, iar contractul se încheie prin corespondenţă.

10. Care este importanţa momentului încheierii contractului?

Răspuns:
Determinarea momentului încheierii contractului prezintă interes din mai multe puncte de vedere:
a) în raport cu acest moment se apreciază posibilitatea de revocare, precum şi caducitatea ofertei;
b) viciile voinţei şi celelalte cauze de nulitate sau de anulabilitate trebuie să existe la momentul încheierii contractului;
c) momentul încheierii contractului determină legea aplicabilă acelui contract;
d) efectele contractului se produc, ca regulă, începând din momentul încheierii acestuia;
e) momentul încheierii contractului interesează şi calculul termenelor de prescripţie;
f) în cazul ofertei adresate unor persoane nedeterminate, momentul încheierii contractului, determinat de prima acceptare primită, face ca acceptările ulterioare să rămână fără efect;
g) momentul încheierii contractului determină şi locul încheierii acestuia.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO