marți, 15 noiembrie 2011

Întrebări la dreptul european al afacerilor 02

01. Enumeraţi libertăţile fundamentale definitorii în cadrul pieţei unice europene

Răspuns:

a) libera circulaţie a mărfurilor;
b) libera circulaţie a persoanelor;
c) libera circulaţie a serviciilor;
d) libera circulaţie a capitalurilor.

02. Care este sediul materiei pentru libera circulaţie a mărfurilor?

Răspuns:
În principiu, prevederile legale privitoare la libera circulaţie a mărfurilor sunt cuprinse în titlul I a celei de a treia părţi din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Totuşi, unele dispoziţii care interesează această materie nu au fost incluse în
titlul menţionat. Bunăoară, reglementările legale referitoare la taxele interne sunt conţinute de art. 110 din titlul VII, partea a treia a TFUE.

03. Ce înseamnă libera circulaţie a mărfurilor?

Răspuns:
Este un regim în cadrul căruia bunurile nu întâmpină, la frontiere, nici un obstacol stabilit de stat, indiferent dacă acestea sunt importate sau exportate.

04. În ce constă uniunea vamală dintre statele UE ?

Răspuns :
Potrivit art. 28 alin. 1 din TFUE (ex-art. 23 alin.1 din Tratatul CE), Uniunea este alcǎtuită dintr-o uniune vamală care reglementeazǎ ansamblul schimburilor de mărfuri şi care implică interzicerea, între statele membre, a taxelor vamale la import şi la
export şi a oricăror taxe cu efect echivalent, precum şi adoptarea unui tarif vamal comun în relaţiile ţări terţe. Alături de suprimarea taxelor vamale şi a taxelor cu efect echivalent şi de instituire a tarifului vamal comun, realizarea pieţei unice a presupus însă şi interzicerea, între statele membre, a restricţiilor cantitative şi a măsurilor cu efect echivalent.

05. Care este domeniul de aplicare spaţial al uniunii vamale?

Răspuns:
Libera circulaţie a mărfurilor se desfăşoară înlăuntrul limitelor geografice în care statele membre îşi exercită suveranitatea. Teritoriul vamal este definit la art. 3 din Codul vamal al UE, textul având caracter descriptiv.

06. Care este domeniul de aplicare material al uniunii vamale?

Răspuns:
Libertatea schimburilor între statele membre priveşte toate sectoarele economiei, întrucât, potrivit art. 28 din TFUE, uniunea vamală cuprinde ansamblul
schimburilor de mărfuri. Prevederile art. 28 se aplică deopotrivă mărfurilor europene
şi celor care circulǎ liber în Uniune.

07. Ce sunt mărfurile originare din statele membre, conform art. 4 al Codului vamal al UE?

Răspuns:

A. Mărfurile obţinute în întregime în cadrul teritoriului vamal al UE, fără să fie folosite mărfuri importate din ţări sau teritorii care nu sunt incluse în teritoriul vamal al Uniunii.

B. Mărfurile importate din ţări sau teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Uniunii şi care circulǎ liber în cadrul acesteia. Conform art. 29 din TFUE (ex-art. 24 din Tratatul CE) se considerǎ cǎ se aflǎ în liberǎ circulaţie într-un stat membru, mărfurile care provin din ţări terţe, pentru care au fost îndeplinite formalităţile de import şi au fost percepute în statul membru respectiv taxele vamale şi taxele cu efect echivalent exigibile şi care nu au beneficiat de o restituire totală sau parţială a acestor taxe şi impuneri.

C. Mărfurile obţinute în cadrul teritoriului vamal al Uniunii prin prelucrarea unor bunuri care circulǎ liber sau din bunuri fabricate în întregime în Uniune şi din produse care circulă liber. După cum se poate observa, aceste mărfuri sunt obţinute pornindu-se de la bunurile din a doua categorie ori de la cele din prima şi a doua categorie.

08. Care este domeniul de aplicare temporal al uniunii vamale?

Răspuns:
Realizarea uniunii vamale a fost încheiată la 1 iulie 1968, cu optsprezce luni înainte de termenul de 1 ianuarie 1970, stipulat în tratat.

09. Care taxe au efect echivalent taxelor vamale?

Răspuns :
Taxele cu caracter fiscal. Spre deosebire de alte taxe vamale, cele cu caracter fiscal sunt instituite privitor la mărfurile importate, în absenţa existenţei unor bunuri indigene similare ori comparabile, pentru a procura venituri autorităţilor publice.

10. Ce înseamnă, potrivit Comisiei şi jurisprudenţei Curţii de justiţie, "taxă ce are efect echivalent"?

Răspuns:
Taxele cu efect echivalent sunt orice taxe pecuniare, indiferent de mărimea, denumirea sau modul lor de aplicare, care sunt impuse unilateral asupra mărfurilor naţionale ori străine pentru că ele trec o frontieră şi care nu sunt taxe vamale în sens strict.

11. Ce tipuri de taxe nu sunt considerate taxe cu efect echivalent?

Răspuns :

a) taxele interne ;
b) taxele încasate pentru servicii prestate agenţilor economici ;
c) taxele solicitate în temeiul unor prevederi legale comunitare.

12. Care sunt consecinţele perceperii de taxe vamale sau taxe cu efect echivalent prin încălcarea prevederilor legale europene ?

Răspuns :
Consecinţele se produc atât pe plan normativ, cât şi fiscal. Pe plan normativ, statul va renunţa, în întregime sau parţial, la măsura instituită. Pe plan fiscal, statul trebuie să restituie sumele încasate.

13. În ce fel se restituie taxele vamale şi taxele cu efect echivalent ?

Răspuns :
In integrum şi ab origine, adică în funcţie de momentul în care sunt ilicite, şi nu de la data la care caracterul ilicit al acestora a fost constatat de către Curtea de Justiţie.

14. Cui îi revine obligaţia de a dovedi că taxele percepute în mod ilegal au fost incluse de către agenţii economici în preţurile plătite de către cumpărători ?

Răspuns :
Autorităţilor statelor membre.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO